Breadcrumb-komponent (v1)

Komponenten Core Component Breadcrumb är en navigeringskomponent som skapar en rad länkar baserat på sidans plats i innehållshierarkin.

Användning

Komponenten Breadcrumb visar den aktuella sidans position i platshierarkin, vilket gör att sidbesökare kan navigera i sidhierarkin från sin aktuella plats. Detta är ofta integrerat i sidhuvuden och sidfötter.

Tillgängliga alternativ som standardnavigeringsnivån och möjligheten att visa den aktuella sidan eller dolda sidor kan definieras av mallskaparen i designdialogrutan. Innehållsredigeraren kan sedan välja om dolda sidor ska visas eller inte och den faktiska navigeringsnivån för komponenten i redigeringsdialogrutan.

Version och kompatibilitet

I det här dokumentet beskrivs v1 av Breadcrumb Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för Breadcrumb Component.

AEM Breadcrumb Component v1
6.3 Kompatibel
6.4 Kompatibel
FÖRSIKTIGHET

I det här dokumentet beskrivs v1 för Breadcrumb-komponenten.
Mer information om den aktuella versionen av Breadcrumb Component finns i Breadcrumb Component-dokumentet.

Exempel på komponentutdata

Följande är ett exempel från We.Retail.

Skärmbild

HTML

<div class="cmp cmp-breadcrumb aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

<ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item ">
    <a href="/content/we-retail/us.html">
      United States
    </a>
  </li>

  <li class="breadcrumb-item ">
    <a href="/content/we-retail/us/en.html">
      English
    </a>
  </li>

  <li class="breadcrumb-item active">

      Experience

  </li>
</ol>

</div>

JSON

"breadcrumb": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/breadcrumb"
      }
OBSERVERA

JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Mer information finns i kompatibilitetsinformationen för Core Components v1.

Dialogrutan Redigera

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren utelämna dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningar samt djupet i den hierarki som ska visas.

 • Navigeringsnivå att starta - Där i hierarkin den synliga sökvägen ska börja gå ned till den aktuella sidan. Exempel i We.Retail:

  • 1 börjar /content/we-retail
  • 2 börjar vid /content/we-retail/<country>
 • Visa dolda - Visa sidor som markerats som dolda i sidutrymmet (som standard visas de inte)

 • Dölj aktuell - Utelämna den aktuella sidan i sidutrymmet (som standard visas den)

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka standardvärden som ska användas för att inaktivera dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningarna samt djupet i den hierarki som ska visas.

 • Navigeringsnivå att starta - Definierar standardvärdet för var i hierarkin den synliga komponenten ska börja gå ned till den aktuella sidan när den synliga komponenten läggs till på en sida.

 • Visa dolda - Definierar standardvärdet för alternativet Visa dolda när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.
 • Dölj aktuell - Definierar standardvärdet för alternativet Dölj aktuell när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om Breadcrumb-komponenten finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan laddas ned från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen till Core Components developer.

På denna sida