Component E-mailinhoudsfragment

Met de component E-mailinhoudsfragment kunt u een inhoudsfragment in uw inhoud.

Gebruik

Met de component E-mailinhoudsfragment kunt u een inhoudsfragment in uw e-mailinhoud. Inhoudsfragmenten zijn gestructureerde inhoud met meerdere kanalen die centraal kan worden ontworpen en eenvoudig opnieuw kan worden gebruikt.

 • Het fragment en de bijbehorende eigenschappen kunnen worden geselecteerd in het dialoogvenster configureren, dialoogvenster.
 • De typen bronnen voor het verwerken van bepaalde afbeeldingen en rasters kunnen worden gedefinieerd in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster.
 • Met de optie Bewerken opent u het geselecteerde fragment in het dialoogvenster editor voor inhoudsfragmenten, aangepast voor gebruik met de e-mailkerncomponenten.

Versie en compatibiliteit

De huidige versie van de E-mailcomponent Content Fragment is v1, die in oktober 2022 is geïntroduceerd met release X van de Email Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie AEM 6,5 AEM as a Cloud Service
v1 Compatibel -

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van e-mail Core Component Core Components-versies e-mailen.

Technische details

De meest recente technische documentatie over de E-mailcomponent Inhoudsfragment kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de De ontwikkelaarsdocumentatie van de Componenten van de kern.

Dialoogvenster configureren

In het dialoogvenster configureren kan de auteur van de inhoud definiëren welk inhoudsfragment en de elementen van dat fragment moeten worden opgenomen.

Tabblad Eigenschappen

Component E-mailinhoudsfragment

 • Inhoudsfragment

  • Pad naar het gewenste inhoudsfragment
  • De Dialoogvenster Selectie kan worden gebruikt om het fragment te zoeken
 • Weergavemodus

  • Element voor één tekst - Schakelt de selectie van één tekstelement met meerdere regels in en schakelt de opties voor alineacontrole in
 • Variatie - Welke variatie van het inhoudfragment moet worden gebruikt (standaard ingesteld op Master)

 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML bepalen.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende inhoud te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor CSS.

Tabblad Alinealijn

Component E-mailinhoudsfragment

 • Alinea's - Selectie van alle alinea's of een bereik toestaan
  • Alles - Alle alinea's weergeven
  • Bereik
   • Bereiken opgeven voor alinea's die moeten worden weergegeven, gescheiden door een puntkomma
   • Bijvoorbeeld 1;3-5;7;9-* de eerste, de derde tot en met de vijfde, de zevende en de negende alinea
 • Koptekst verwerken als eigen alinea's

Dialoogvenster Bewerken

Wanneer u de component E-mailinhoudfragmentatie hebt gebruikt om een inhoudsfragment te configureren, wordt bij het selecteren van de component in de inhoudseditor een Bewerken optie.

Werkbalk van de component E-mailinhoudsfragment

Tikken of klikken op de knop Bewerken opent de inhoudfragment-editor. De inhoudfragmenteditor is uitgebreid en bevat nu knoppen voor de Adobe Campaign-variabele selecteren om Adobe Campaign-variabelen in te voegen in uw inhoudsfragmenten.

Inhoudsfragmenteditor voor e-mail

Zie het document voor meer informatie over het bewerken en ontwerpen van inhoudsfragmenten Fragmentinhoud ontwerpen.

Ontwerpdialoogvenster

Wanneer een component E-mailcontentfragment wordt geconfigureerd met een inhoudsfragment, wordt op de werkbalk een knop weergegeven waarmee de editor voor het inhoudsfragment wordt geopend wanneer u dit selecteert in de inhoudseditor.

Hoofdtabblad

Het dialoogvenster Ontwerpen van de component E-mailinhoudsfragment

 • Intern responsief raster

  • Het Sling-brontype dat wordt gebruikt voor het interne responsieve raster

Tabblad Stijlen

De E-mailervaringsfragmentcomponent ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Op deze pagina