Integrera med Adobe Analytics

Senaste uppdatering: 2023-08-15
 • Skapat för:
 • Admin

Genom att integrera Adobe Analytics och AEM as a Cloud Service kan du spåra webbsidans aktivitet. Integreringen kräver:

 • med Touch-gränssnittet för att skapa en Analytics-konfiguration på AEM as a Cloud Service. IMS-autentisering krävs för att integrera Adobe Analytics med AEM as a Cloud Service.
 • lägga till och konfigurera Adobe Analytics som ett tillägg i Adobe Launch. Mer information om Adobe Launch finns på den här sidan.

Jämfört med tidigare versioner av AEM finns ramverksstöd inte i Analytics Configuration i AEM as a Cloud Service. I stället görs det nu via Adobe Launch, som är det defacto-verktyg för att skapa en AEM webbplats med analysfunktioner (JS-bibliotek). I Adobe Launch skapas en egenskap där Adobe Analytics-tillägget kan konfigureras och regler skapas för att skicka data till Adobe Analytics. Adobe Launch har ersatt uppgiften med analys från sitecatalyst.

OBSERVERA

Adobe Experience Manager as a Cloud Service-kunder som inte har något befintligt Analytics-konto kan begära åtkomst till Analytics Foundation Pack för Experience Cloud. Detta Foundation Pack ger volymbegränsad användning av Analytics.

Skapa Adobe Analytics-konfigurationen

 1. Navigera till verktygCloud Service.
 2. Välj Adobe Analytics.
  Adobe Analytics Window
 3. Välj Skapa -knappen.
 4. Fyll i informationen (se nedan) och klicka på Anslut.

Konfigurationsparametrar

Fälten i konfigurationsfönstret är följande:

Konfigurationsparametrar
Egenskap Beskrivning
Titel Konfigurationsnamnet
IMS-konfiguration Välj IMS-konfigurationen (se kapitlet nedan)
Segment Möjlighet att använda ett analyssegment som definieras i den aktuella rapporteringssviten. Analysrapporterna filtreras baserat på segmentet. Se den här sidan om du vill ha mer information.
Rapportsviter En databas där du skickar data och hämtar rapporter. En rapportsvit definierar den fullständiga, oberoende rapporteringen på en vald webbplats, en uppsättning webbplatser eller en delmängd av webbplatssidor. Du kan visa rapporter som hämtats från en enda rapportserie och kan redigera det här fältet i en konfiguration när som helst enligt dina önskemål.

Adobe Analytics med IMS-autentisering

Det krävs en IMS-konfiguration för att Adobe Analytics ska kunna integreras med AEM as a Cloud Service. Den här konfigurationen måste skapas så se page om du vill lära dig hur du skapar IMS-konfigurationen för Analytics.

Lägga till en konfiguration till en plats

Om du vill använda en Touch UI-konfiguration på en webbplats går du till: WebbplatserVälj en webbplatssidaEgenskaperAvanceratKonfiguration → välj konfigurationspersonen.

Integrera Adobe Analytics på AEM sajter med Adobe Launch

Adobe Analytics kan läggas till som ett tillägg i startegenskapen. Regler kan definieras för mappning och postanrop till Adobe Analytics:

 • Titta den här videon om du vill lära dig hur du konfigurerar Analytics-tillägget i Launch för en grundläggande webbplats.

 • Se den här sidan om du vill ha mer information om hur du skapar regler och skickar data till Adobe Analytics.

OBSERVERA

IMS-konfigurationen (tekniska konton) för Launch är förkonfigurerad i AEM as a Cloud Service. Du behöver inte skapa den här konfigurationen.

OBSERVERA

Befintliga (äldre) ramverk fungerar fortfarande, men de kan inte konfigureras i Touch-gränssnittet. Du bör återskapa variabelmappningskonfigurationerna i Launch.

På denna sida