Contentfragmenten

Inhoudsfragmenten in as a Cloud Service Adobe Experience Manager (AEM) zijn gemaakt en beheerd als pagina-onafhankelijke elementen.

U kunt hiermee kanaalneutrale inhoud maken, samen met (mogelijk kanaalspecifieke) variaties. Vervolgens kunt u deze fragmenten en de variaties ervan gebruiken bij het ontwerpen van de inhoudspagina's.

Samen met de bijgewerkte JSON-exportfunctie kunnen gestructureerde inhoudsfragmenten ook worden gebruikt om AEM inhoud via Content Services te leveren aan andere kanalen dan AEM pagina's.

OPMERKING

Inhoudsfragmenten en Ervaar fragmenten zijn verschillende functies in AEM:

 • Inhoudsfragmenten redactionele inhoud, met definitie en structuur, maar zonder extra visueel ontwerp en/of lay-out. Ze kunnen worden gebruikt om onder andere toegang te krijgen tot gestructureerde gegevens, zoals teksten, cijfers en datums.
 • Ervaar fragmenten volledig zijn ingedeeld; een fragment van een webpagina.

De Fragmenten van de ervaring kunnen inhoud in de vorm van Inhoudsfragmenten bevatten, maar niet andersom.

Zie ook voor meer informatie Inhoudsfragmenten en ervaringsfragmenten in AEM.

LET OP

Deze pagina moet worden gelezen in combinatie met Werken met inhoudsfragmenten (en verwante pagina's), aangezien deze basisterminologie en -concepten introduceert en fragmenten maakt en beheert.

Met de inhoudsfragmenten kunt u:

 • Marketings- en Campagne-strategie
  • Inhoud controleren via centraal beheerde inhoudsfragmenten.
 • Creative Pro
  • Het bijhouden van creatieve elementen via verzamelingen die zijn gekoppeld aan inhoudsfragmenten.
 • Schrijvers kopiëren
  • Schrijf in de fragmenteditor voor AEM inhoud.
  • Kan inhoudvariaties maken.
  • Kan relevante inhoud aan het inhoudsfragment koppelen.
  • Kan versioning/workflow gebruiken.
  • Kan inhoudsfragment delen.
  • Kan vertalingen centraal beheren.
 • Producenten en reismanagers
  • Maak een keuze uit vooraf gedefinieerde fragmenten en variaties bij het ontwerpen in AEM.
  • Kan erop vertrouwen dat het fragment en de bijbehorende inhoud altijd up-to-date zijn terwijl kopieerschrijvers en -creatieven hun updates in centraal beheerde fragmenten en elementen maken.
  • Kan voor relevantie vertrouwen op gekoppelde media-inhoud die wordt verwerkt.
  • U kunt ad-hocinhoudvariaties maken terwijl u er toch voor zorgt dat deze variaties centraal worden beheerd in het fragment.

Een inhoudsfragment toevoegen aan uw pagina

 1. Open de pagina om deze te bewerken.

 2. Voeg de Inhoudsfragment onderdeel; van Componenten browser of Nieuwe component invoegen.

 3. U kunt:

  • Open de Activa browser en filter voor Inhoudsfragmenten (de standaardwaarde is Afbeeldingen). Sleep het gewenste fragment vervolgens naar de componentinstantie.
  • Selecteer vervolgens de inhoudfragment-component Configureren op de werkbalk. In het dialoogvenster kunt u het dialoogvenster Selectie openen waarin u de vereiste Inhoudsfragment.
  OPMERKING

  Een andere methode is om een specifiek inhoudsfragment rechtstreeks naar de pagina te slepen. Hiermee wordt automatisch de bijbehorende component (inhoudsfragment) gemaakt.

 4. De inhoud van de Hoofd Element en Master (variatie) wordt weergegeven. U kunt andere elementen en/of variaties selecteren zoals vereist.

  Inhoudsfragmenten in de middelenbrowser

  OPMERKING

  Zie ook voor meer informatie over de verdere bewerkingsfunctionaliteit:

Het element of de variatie selecteren

De fragmentinstellingen openen Configuratie om het fragment te configureren voor gebruik op de huidige pagina. Het dialoogvenster kan afhankelijk zijn van de gebruikte component.

In het juiste configuratiedialoogvenster kunt u de beschikbare parameters selecteren, waaronder:

 • Inhoudsfragment

  • Geef op welk fragment moet worden gebruikt.
 • Weergavemodus:

  • Element voor één tekst
  • Meerdere elementen
 • Element

  • Afhankelijk van het gebruikte model is een selectie beschikbaar.
  OPMERKING

  Welke elementen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het gebruikte model.

 • Variatie

  • De standaard master is altijd beschikbaar.
  • Er is een selectie beschikbaar als er variaties zijn gemaakt voor het fragment.
 • ID

  • HTML-id kenmerk dat op de component moet worden toegepast.

Snelle verbinding met de fragmenteditor

U kunt de fragmentbron openen voor bewerking (het element) met de opdracht Bewerken op de werkbalk van de component. Hierdoor kunt u het inhoudsfragment bewerken en beheren.

LET OP

Zoals altijd heeft het bewerken van de fragmentbron invloed op alle pagina's die naar dat inhoudsfragment verwijzen.

Tussenliggende inhoud toevoegen

Wanneer een specifiek inhoudsfragment aan de pagina wordt toegevoegd, is er een Componenten hierheen slepen tijdelijke aanduiding tussen elke HTML-alinea (en boven/onder) van het fragment.

Zo kunt u extra inhoud toevoegen tussenliggend (d.w.z. tussen inhoud) de fragmentinhoud (op een van de beschikbare punten), zonder dat u het basisfragment hoeft te wijzigen.

Voor tussenliggende inhoud kunt u:

LET OP

De tussenliggende inhoud is pagina-inhoud. Deze wordt niet opgeslagen in het inhoudsfragment.

Component invoegen

OPMERKING

U kunt ook visuele elementen (afbeeldingen) invoegen in het fragment zelf.

Visuele elementen die in het fragment zelf worden ingevoegd, worden aan de voorafgaande alinea in het fragment gekoppeld. Dit betekent dat u geen tussenliggende inhoud tussen een visueel element en de voorgaande alinea kunt plaatsen. Als u dit verbindingsniveau nodig hebt, kunt u de afbeelding aan het fragment toevoegen (als een fragment met gemengde media).

LET OP

Nadat u tussenliggende inhoud hebt toegevoegd aan een inhoudsfragment op uw pagina, kan het wijzigen van de structuur van het onderliggende inhoudsfragment (in de editor voor het inhoudsfragment) leiden tot onjuiste/onverwachte resultaten.

Als dit gebeurt, wordt de tussenliggende inhoud als volgt bewaard:

 • Tussen componenten heeft een absolute positie binnen de reeks componenten in de fragmentstroom. Deze positie verandert niet, zelfs niet wanneer de inhoud van alinea's in het fragment verandert.

  Hierdoor kan het lijken alsof de relatieve positionering is gewijzigd, aangezien de tussenliggende alinea's geen contextafhankelijke relatie hebben met de (fragment)alinea's naast de alinea's.

 • Tenzij de twee alinea's met elkaar in strijd zijn; in dat geval wordt de tussenliggende inhoud niet weergegeven (hoewel deze inhoud intern nog steeds aanwezig is).

Gekoppelde inhoud gebruiken

Als u content hebt gekoppeld aan het contentfragment, zijn deze assets beschikbaar in het zijpaneel (nadat u het fragment op de contentpagina hebt geplaatst). Gekoppelde inhoud is in feite een speciale inhoudsbron voor tussenliggende inhoud.

OPMERKING

Er zijn verschillende methoden om toe te voegen visuele elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen) op het fragment en/of de pagina.

OPMERKING

Als u meerdere inhoudsfragmenten op één pagina hebt, kunt u Gekoppelde inhoud worden de elementen weergegeven die geschikt zijn voor alle fragmenten.

Nadat u een fragment met de bijbehorende inhoud aan de pagina hebt toegevoegd, wordt een nieuw tabblad toegevoegd (Gekoppelde inhoud) wordt geopend in het zijpaneel.

Van hieruit kunt u de elementen naar de gewenste locatie slepen (naar een bestaande component of naar de gewenste positie waar de juiste component wordt gemaakt):

Een afbeelding invoegen

Elementen die in het fragment zijn ingevoegd

Als elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen) in het fragment zelf zijn ingevoegd (zoals gemengde-mediafragmenten), zijn de opties voor het bewerken van deze elementen in de pagina-editor beperkt.

Voor een afbeelding kunt u bijvoorbeeld

 • Snijd, roteer of draai de afbeelding.
 • Voeg een titel of alternatieve tekst toe.
 • Geef een grootte op.
 • U kunt ook de lay-out configureren.

Andere wijzigingen, zoals verplaatsen, kopiëren en verwijderen, moeten worden aangebracht in de fragmenteditor.

Publiceren

Fragmenten moeten worden gepubliceerd zodat ze op gepubliceerde webpagina's kunnen worden gebruikt:

Op deze pagina