Guiden Kopiera språk

Guiden för språkkopiering är en guidad upplevelse för att skapa och instrumentera en struktur med flerspråkigt innehåll. Guiden gör det enkelt och snabbt att skapa en språkkopia.

TIPS

Om du inte är van vid att översätta innehåll, se Sites Translation Journey, som vägleder dig genom att översätta ditt AEM Sites-innehåll med AEM kraftfulla översättningsverktyg, idealiskt för dem som saknar AEM eller översättningsupplevelse.

OBSERVERA

Användaren måste vara medlem i project-administrators grupp för att skapa en språkkopia av en plats.

Så här öppnar du guiden:

 1. Markera en sida i webbplatskonsolen och tryck eller klicka på Skapa och markera Språkkopia.

  Skapa språkkopia från guide

 2. Guiden öppnas i Välj källa som gör att du kan lägga till/ta bort sidor. Du kan också välja att ta med eller utesluta undersidor. Markera de sidor du vill inkludera och tryck eller klicka på Nästa.

  Lägga till sidor med guiden

 3. The Konfigurera kan du lägga till/ta bort språk och välja översättningsmetod. Tryck eller klicka Nästa.

  Konfigurera steg i guiden

  OBSERVERA

  Som standard finns det bara en översättningsinställning. Om du vill kunna välja andra inställningar måste du först konfigurera molnkonfigurationer. Se Konfigurera översättningsintegreringsramverket.

 4. I Översätt i guiden kan du välja mellan att skapa enbart strukturen, skapa ett nytt översättningsprojekt eller lägga till i ett befintligt översättningsprojekt.

  OBSERVERA

  Om du valde flera språk i föregående steg skapas flera översättningsprojekt.

  Guidens översättningssteg

 5. The Skapa avslutar guiden. Tryck eller klicka Klar för att stänga guiden eller Öppna för att visa det resulterande översättningsprojektet.

  Avsluta guiden

På denna sida