Kortkommandon för konsolen Innehållsfragment

Senaste uppdatering: 2023-09-01
  • Skapat för:
  • User
    Developer

Det finns ett urval kortkommandon som kan användas i konsolen Innehållsfragment.

Olika kortkommandon finns i hela AEM. Vissa gäller när redigera sidor, andra till allmän användning av konsoler.

OBSERVERA

The modifieringstangenter som krävs för AEM kortkommandon varierar beroende på operativsystem.

Console för innehållsfragment - kortkommandon

OBSERVERA

Kortkommandona är skiftlägesokänsliga,

Plats Genväg Beskrivning
Inget innehållsfragment har valts n Öppna dialogrutan Skapa
Markera ett eller flera innehållsfragment m Öppna flyttningsdialogrutan
Markera ett eller flera innehållsfragment Backspace Öppna dialogrutan Ta bort
Markera ett eller flera innehållsfragment r Öppna dialogrutan Byt namn
Markera ett eller flera innehållsfragment Ctrl-c Öppna kopieringsdialogrutan
Markera ett eller flera innehållsfragment p Öppna dialogrutan Publicera nu
Markera ett eller flera innehållsfragment u Öppna dialogrutan Avpublicera nu
Alla öppna dialogrutor esc Dialogrutan stängs

Du kan även använda olika kortkommandon för skrivbordsanvändare. Vissa gäller när redigera sidor, andra till allmänheten användning av konsoler.

OBSERVERA

Kortkommandon för redigeraren är alltid aktiva oavsett om konsolgenvägar har inaktiverats.

Operativspecifika modifieringstangenter

De modifieringstangenter som används för kortkommandon varierar beroende på vilket operativsystem klienten använder.

Windows och Linux macOS
Ctrl Command
Alt Option

På denna sida