Köra en pipeline för skärmar as a Cloud Service program i Cloud Manager

I det här avsnittet beskrivs hur du kör pipeline och distribuerar koden för ditt program i Cloud Manager.

OBSERVERA

Se Konfigurera CI-CD-pipeline och Distribuera koden om du vill veta hur du kan köra pipeline för ditt program i Cloud Manager.

Syfte

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar CI/CD-flödet och distribuerar koden för programmet i Cloud Manager.

Steg för att köra en pipeline för ditt skärmsprojekt i Cloud Manager

 1. När miljökonfigurationen är klar visas uppdateringen av åtgärdskortet i Cloud Managers Översikt sida.

  bild

 2. Klicka Konfigurera pipeline från Översikt sida.

 3. Klicka Nästa efter att du har valt grenen.

  bild

 4. Välj alternativ på Konfigurera pipeline guide. Klicka Spara.

  OBSERVERA

  Mer information om alternativen i guiden Konfigurera pipeline finns i Konfigurera pipeline-inställningar från Cloud Manager för mer information.

  bild

 5. När installationen är klar uppdateras åtgärdskortet.

  OBSERVERA

  Mer information om distributionsfaserna i Cloud Manager finns i Distribuera koden för mer information.

  bild

 6. Klicka Distribuera.

 7. Klicka Bygge för att starta byggprocessen.

  bild

 8. När byggprocessen är klar visas en länk från Miljö Kort från Cloud Managers Översikt sida.

  bild

What's Next

När du har lärt dig hur du konfigurerar en miljö för ditt program i Cloud Manager är du redo att gå vidare till nästa steg i introduktionsprocessen: Navigera till Screens Services Provider.

På denna sida