Skapa och hantera skärmar på as a Cloud Service

När du har publicerat kanalen är det nu dags att skapa din skärm i Screens Services Provider.

En bildskärm är en virtuell gruppering av skärmar som vanligtvis placeras bredvid varandra. Bildskärmen är vanligtvis permanent när det gäller en installation. Detta blir det objekt som författare ska arbeta med och alltid referera till som logisk visning i stället för deras fysiska räknardel.

Syfte

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du skapar och hanterar visningar i providern för skärmtjänster. När du har läst bör du:

 • Lär dig hur du skapar och tar bort skärmar
 • Förstå hur du organiserar dina bildskärmar i mappar

Steg för att skapa en visning

Följ stegen nedan för att skapa visningen från leverantören av skärmtjänster:

 1. Gå till Screens Services Provider från din AEM Cloud Service-instans.

 2. Välj Visar från den vänstra navigeringspanelen och klicka på Skapa från skärmens övre högra hörn.

  bild

 3. Välj Visa i åtgärdsfältet.

  bild

 4. Ange titeln som LoopingChannelDisplay in Visningsnamn och klicka på Skapa.

  bild

 5. Visningen har namnet LoopingChannelDisplay visas nu i visningslistan.

  bild

Ta bort en visning

Du kan ta bort en visning från leverantören av skärmtjänster.

Markera visningen och klicka på Ta bort längst ned på panelen, vilket visas i bilden nedan.

bild

Steg för att ordna visas i mappar

Växla mappvy

Du kan växla mapplisten från att visa alla mappar till specifika mappar:

 1. Navigera till lagervyn genom att klicka på knappen som är markerad nedan:

  bild

 2. Mappens sidospår visas.

  bild

 3. Välj Dölj mappar för att stänga den igen.

Så här skapar du en ny mapp

Du kan skapa mappar för att bättre ordna dina bildskärmar.

 1. Navigera till lagervyn.

 2. Se till att du inte befinner dig i en mapp:

  bild

  Obs! Alla bildskärmar ska vara markerat i mappens sidospår och navigeringen i vägbeskrivningar ska endast visa Visar.

 3. Klicka på knappen "Skapa" överst till höger och välj Mapp alternativ.

  bild

 4. Fyll i den nya mappens rubrik och klicka på Skapa.

  bild

Så här skapar du en ny kapslad mapp

 1. Navigera till lagervyn.

 2. Välj önskad överordnad mapp från mappsidofältet eller genom att bläddra i lagervyn.

 3. Kontrollera att den önskade överordnade mappen är markerad.

  bild

  • Mappen ska vara markerad i mappen side rail.
  • Navigeringen i sidutrymmet bör visa det aktuella mappnamnet intill Visar.
 4. Klicka Skapa överst till höger och välj Mapp alternativ.

  bild

 5. Fyll i den nya mappens rubrik och klicka på Skapa.

  bild

Flytta innehåll till en ny mapp

Du kan flytta innehåll till dina nya mappar för att ordna dina bildskärmar bättre.

 1. Navigera till lagervyn.

 2. Välj önskad överordnad mapp från mappsidospåret eller genom att välja från lagervyn.

 3. Kontrollera att du har valt den överordnade mappen.

bild

Anteckning: Mappen ska vara markerad i mappen side rail. Dessutom bör navigeringen i den synliga sökvägen visa det aktuella mappnamnet bredvid Visar.

Ta bort innehåll från en mapp

Alla mappåtgärder är tillgängliga via markeringsåtgärdsfältet i lagervyn.

 1. Navigera till den överordnade mappen eller markera den från sidospåret.

 2. I lagervyn markerar du den underordnade mapp som du vill ta bort och ser till att den är tom.

 3. Klicka på Ta bort i markeringsåtgärdsfältet. Åtgärden inaktiveras om mappen inte är tom.

What's Next

Nu när du har lärt dig att skapa och hantera displayer för ditt projekt bör du fortsätta din as a Cloud Service resa för skärmar genom att nästa gång du granskar dokumentet Tilldela kanal till en skärm på skärmar as a Cloud Service.

På denna sida