Tilldela kanal till en skärm på skärmar as a Cloud Service assign-channel-displays-screens-cloud

När projektkonfigurationen är klar måste du tilldela kanalen till en skärm för att kunna visa innehållet.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du tilldelar en kanal till en bildskärm när bildskärmen är klar och du har lagt till innehåll i kanalen och publicerat den. Efter läsningen bör du förstå hur du tilldelar en kanal till en skärm från leverantören av skärmtjänster.

Förutsättningar prerequisites

Innan du utför stegen nedan för att tilldela en kanal till en skärm måste du ha lärt dig:

 • Skapa och hantera skärmar
 • Skapa och hantera kanaler

Steg för att tilldela en kanal till en visning assign-channel-to-display

Följ stegen nedan för att tilldela en kanal till en skärm:

 1. Navigera till Screens Services Provider och välj Visar från den vänstra navigeringspanelen.

 2. Klicka Tilldela kanal på skärmen.

  bild

 3. Fyll i följande fält från Tilldela en kanal -dialogrutan.

  bild

  1. Välj kanalnamnet i listrutan.

  2. Välj prioritet.

   note note
   NOTE
   Prioritet används för att ordna tilldelningarna om flera matchar uppspelningsvillkoren. Den som har det högsta värdet har alltid företräde framför de lägre värdena. Om det till exempel finns två kanaler A och B. A har prioriteten 1 och B har prioriteten 2, och sedan visas kanal B eftersom den har högre prioritet än A.
  3. Välj startdatum och slutdatum från Aktivering.

 4. Klicka + Lägg till upprepning om du vill lägga till ett upprepningsschema för kanalen.

  bild

  note note
  NOTE
  Du kan lägga till flera återkommande scheman i din kanal. Upprepningsscheman introducerar DayParting som gör att du kan ställa in ett globalt schema med flera kanaler som körs vid specifika tidpunkter på dagen och återanvända det som är inställt för alla skärmar samtidigt.

  Du kan ange följande alternativ:

  • Namn: Namn på ditt återkommande schema.
  • Upprepa: Välj om schemat ska köras varje dag, varje vecka, varje månad eller varje år.
  • Starta: Starttiden för ditt schema.
  • End: Sluttiden för ditt schema. Du kan ange den efter tid eller varaktighet.
  • Tid: Schemat avslutas vid en angiven tidpunkt.
  • Varaktighet: Schemat körs för en viss tidsperiod i timmar eller minuter.
 5. Klicka Skapa. Du ser att en kanal har tilldelats för den visningen, vilket visas i bilden nedan.

  bild

What's Next whats-next

Nu när du har tilldelat kanalen till en skärm bör du fortsätta att arbeta as a Cloud Service med skärmar genom att nästa gång du granskar dokumentet Installera och konfigurera skärmuppspelning för AEM as a Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab