Versionsinformation för Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2024-01-05

I följande avsnitt beskrivs den allmänna versionsinformationen för Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2021.1.0 är 3 februari 2021.
Följande version (2021.2.0) kommer att vara den 25 februari 2021.

Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

 • HTTP-API för innehållsfragment: Lägg till/uppdatera och ta bort Content Fragment-varianter med HTTP API.

 • GraphQL API för leverans av innehållsfragment: Möjlighet att fråga innehållsfragment med GraphQL-syntax och scheman baserade på Content Fragment-modeller för JSON-format.

 • Autentiseringsstöd för GraphQL API-begäranden: Möjlighet att autentisera GraphQL API-begäranden med åtkomsttoken för API:er på serversidan.

 • Förbättrade JSON-utdata från GraphQL API, bland annat möjligheten att skapa RTF-text i JSON-format och -språk.

 • Stöd för att kapsla modeller för innehållsfragment så att kapslade strukturer för innehållsfragment kan skapas, via särskilda datatyper för Content Fragment Reference eller textbundna referenser för innehållsfragment i flerradiga textfält.

 • Ytterligare valideringsregler finns i datatyperna Content Fragment model, inklusive"unique","required" och"translatable".

 • Märk upp Content Fragment-modeller och tillåt att Content Fragment kan skapas i en mapp med profiler utifrån taggar eller sökvägar.

 • Användbarhetsförbättringar i redigeraren för innehållsfragment, inklusive publiceringsåtgärd och visning av modell som ett fragment baseras på.

 • Möjlighet att förhandsgranska JSON-utdata direkt i Content Fragment-redigeraren.

Adobe Experience Manager Assets som Cloud Service

 • Experience Manager som Cloud Service utökar funktionen Smarta taggar så att det går att identifiera nyckelord och entiteter i textbaserade resurser. Texten identifieras, indexeras och görs tillgänglig som metadata för att förbättra sökupplevelsen utan att någon konfiguration behövs. Se Smarta taggar.

 • MXF-filformat stöds nu. Se filformat.

Adobe Experience Manager Commerce as a Cloud Service

Nyheter

 • Produktupplevelsehantering: Ny egenskapsflik för Commerce för Assets och Experience Fragments. På den här fliken kan du länka produkter/kategorier till Assets och Experience Fragments. På fliken visas även realtidsdata för länkade produkter/kategorier och en länk som visar information i produktkonsolen.

 • Lanserade CIF Venia Reference Site - 2021.02.02 som innehåller den senaste CIF Core Components version v1.7.0. Se CIF Venia Reference Site för mer information.

 • Frisläppta CIF kärnkomponenter v1.7.0. Se CIF kärnkomponenter för mer information.

Cloud Manager

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.1.0 är 14 januari 2021.

Felkorrigeringar

 • Resurser Production Instance kan ibland visa Brand Portal-status på Miljö detaljsida som Väntande utan att användaren kan vidta några åtgärder.

 • När en avaktivering från molnhanteraren utlöstes visades ibland ett felmeddelande även när avviloläget startades.

 • Sällsynta fall av fel som uppstått när miljön skapades eller togs bort har åtgärdats.

Kodomfaktoriseringsverktyg

Nyheter i Code Refactoring Tools

 • Ny version av AIO-CLI-plugin släppt. Den senaste versionen av det här plugin-programmet innehåller felkorrigeringar för AEM Dispatcher Converter och Repository Modernizer och har även stöd för ett nytt verktyg - Index Converter. Se Enhetlig upplevelse om du vill veta mer om plugin-programmet.

 • Indexkonverteraren är ett verktyg som kan användas för att omvandla en kunds anpassade OAK-indexdefinitioner till AEM as a Cloud Service kompatibla OAK-indexdefinitioner. Se Indexkonverterare för mer information.

 • Ny funktion har lagts till i Databasmodernisering som skapar ett separat paket ui.config för att innehålla alla OSGi-konfigurationer.

Felkorrigeringar

AEM as a Cloud Service Foundation

Nyheter

 • Autentiserade API-anrop från server till server - Generera lämpliga åtkomsttoken för att göra autentiserade server-till-server-API-anrop mellan externa program och AEM as a Cloud Service miljöer. Läs mer dokumentationen eller genom att konsultera självstudiekurs.

SDK Build Analyzers

Den AEM as a Cloud Service SDK Build Analyzer Maven Plugin identifierar problem i ett maven-projekt, inklusive saknade beroenden. Det ger utvecklare möjlighet att upptäcka problem under den lokala utvecklingen, långt före distributionen till molnmiljöer med Cloud Manager.

Två nya analytiker har lagts till för den här versionen:

 • repoinit analyzer
 • bundle-nativecode

Mer information finns i dokumentationen här.

Verktyg för molnövergång

Releasedatum

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.2.2 är 1 februari 2021.

Nyheter i Content Transfer Tool

 • Ny funktion och nytt användargränssnitt har lagts till i verktyget Innehållsöverföring - verktyget för användarmappning. Den här funktionen mappar automatiskt befintliga användare och grupper till deras Adobe Identity Management-system-ID som en del av innehållsmigreringsaktiviteten. Se Använda verktyget för användarmappning för mer information.
 • Verktyget Innehållsöverföring migrerar nu alla grupper och användare som det hänvisas till i migreringsuppsättningen, inklusive underordnade.
 • Användare kan välja vissa sökvägar under /etc när du skapar migreringsuppsättningar.

På denna sida