Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2021.11.0

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2021.11.0.

OBSERVERA

Om du vill visa den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service klickar du på här.

Content Transfer Tool

Releasedatum

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.7.2 är 1 november 2021.

Nyheter

  • Stöd för ett valfritt förkopia steg som lagts till för att användas med verktyget Innehållsöverföring när AEM är konfigurerad att använda File Data Store för att avsevärt snabba upp extraheringsfasen.

  • Ytterligare beskrivande meddelanden som lagts till i inmatningsfasen i användargränssnittet för verktyget Innehållsöverföring för att ange när indexering och mongo-återställning pågår.

På denna sida