Versionsinformation om underhåll

Senaste uppdatering: 2024-02-07

I följande avsnitt beskrivs den tekniska versionsinformationen för underhållsreleasen av Experience Manager as a Cloud Service som är kopplad till aktivering av funktioner i 2023.1.0.

Utgåva 10912

Nedan sammanfattas de kontinuerliga förbättringarna av underhållsutgåvan 10912, som offentliggjordes den 3 februari 2023. Den här underhållsversionen är en uppdatering från den tidigare underhållsversionen 9850.

Funktionsaktiveringen för den här underhållsversionen ger dig den fullständiga funktionsuppsättningen. Se aktuell versionsinformation för fullständig information.

Kända fel

Uppgradera inte om du använder CORS. Vi har identifierat ett problem som påverkar GraphQL innehållsleverans i den här versionen. En ändring i AEM dispatcher-konfiguration runt hur GraphQL beständiga frågor cachelagras kan bryta GraphQL innehållsleverans av beständiga frågor för kunder med en CORS-konfiguration.

Inbäddade tekniker

Teknik Version Länk
AEM 1.44-T20221206170501-6d59064 API för Oak API 1.4.0
AEM SLING API Version 2.27.0 API för Apache Sling 2.27.0
AEM HTML Version 1.4.20-1.4.0 HTML-mallens språkspecifikation
Grundläggande komponenter i AEM Version 2.21.2 AEM WCM-kärnkomponenter

På denna sida