Versionsinformation om Cloud Manager 2023.5.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.5.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.5.0 i AEM as a Cloud Service är 11 maj 2023. Nästa version är planerad till den 8 juni 2023.

Nyheter

Felkorrigeringar

  • Miljöskapande misslyckas inte längre när flerbytetecken används i miljöns namn.

På denna sida