Versionsinformation om Cloud Manager 2023.3.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-06-29

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.3.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.3.0 i AEM as a Cloud Service är 16 mars 2023. Nästa version är planerad till den 13 april 2023.

Felkorrigeringar

  • Ett problem har korrigerats där GoLive-widgeten felaktigt angav det tidigare angivna datumet.
  • Handelsplattan på Lär dig navigerar nu användaren till rätt sida.

På denna sida