Versionsinformation om Cloud Manager 2022.8.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-06-29

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager 2022.8.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.8.0 i AEM as a Cloud Service är 11 augusti 2022. Nästa version är planerad till den 9 september 2022.

Nyheter

Felkorrigeringar

  • Fall där New Relic-användare inte har skapats eller tagits bort i användargränssnittet i Cloud Manager har korrigerats.
  • Vissa fall av ovanliga fel vid skapande av databaser har gjorts mer flexibla.
  • Sällsynta förekomster av fel vid konfiguration av VSTS-organisation har minskat på grund av nya försök.
  • Förbättrad validering när användare av New Relic-underkonton skapas förhindrar nu vissa fel.

På denna sida