Versionsinformation om Cloud Manager 2022.7.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-06-29

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager 2022.7.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.7.0 i AEM as a Cloud Service är 8 augusti 2022. Nästa version är planerad till den 11 augusti 2022.

Nyheter

  • Användare av Cloud Manager har nu tillgång till användbara videokurser från Välkommen på landningssidan när som helst.

Felkorrigeringar

  • Feedback-meddelanden i användargränssnittet som rör skapande av New Relic-underkonton när program skapas har förbättrats.
  • Användarna kan nu hämta anpassade gränssnittstestningsloggar från användargränssnittet i Cloud Manager.
  • Ett problem har korrigerats där inga anrop gjordes för att köra distributionssteget efter godkännandet av en frontpipeline.

På denna sida