Versionsinformation om Cloud Manager 2022.5.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager 2022.5.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.5.0 i AEM as a Cloud Service är 5 maj 2022. Nästa version är planerad till 9 juni 2022.

Nyheter

  • Miljösidan har en kolumn som visar AEM miljöversion.
  • Vid körning av pipeline visas nu fel på den översta nivån i användargränssnittet på körningsskärmen.
  • Kör produktionsdistributionssteget igen via användargränssnittet i Cloud Manager.
  • Återanvänd byggbilder för att återköra produktionsdistributionssteget.
  • Nytt API för att möjliggöra självbetjäningsborttagning av nätverksinfrastruktur.

Felkorrigeringar

  • Knappen Hämta loggar från loggarna för gränssnittets teststeg hämtade inte loggarna.
  • Vissa körningar fastnade i kontexten för att aktivera utlösare och avbryter godkännandesteget.

På denna sida