Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2022.02.0

Senaste uppdatering: 2023-06-29

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2022.02.0.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Lanseringsdatumet för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2022.02.0 är 10 februari 2022. Nästa version är planerad till den 10 mars 2022.

Nyheter

 • Ny accelererad Rörledningar för Web Tier Config har introducerats för att exklusivt distribuera HTTPD/dispatcher-konfiguration.
  • Du måste ha AEM version 2021.12.6151.20211217T120950Z eller nyare och välja det flexibla läget för dispatcherverktygen om du vill använda den här funktionen.
  • Den här funktionen kommer att introduceras stegvis under de två veckorna efter version 2022.02.0.
 • Molnhanterarens landningssida har uppdaterats för att ge förbättrad navigering, enkel växling mellan rutnät-/rutvyer och popup-fönster för snabb programsammanfattning.
 • Ett nytt tröskelvärde för misslyckande (< D) har lagts till i tillförlitlighetsklassificeringsmått.
  • Kunder med allvarliga kvalitetsproblem som påverkar systemstabiliteten, främst relaterade till ogiltiga index och arbetsflödesprocesser, kommer inte att kunna distribuera förrän dessa problem har lösts.
 • Allvarlighetsgraden i BannedPath kvalitetsregel har ändrats från blockerare till kritiskt.
 • Pipeline-guiden informerar användaren om när en AEM behöver uppdateras innan du konfigurerar en Rörledningar för Web Tier Config som är kopplade till den.

Felkorrigeringar

 • Gamla Git-databaslösenord blir nu alltid ogiltiga när ett nytt lösenord skapas.
 • Uppdatering av miljövariabler via API:t stör inte längre en pipeline-körning i sällsynta fall.

På denna sida