Versionsinformation om Cloud Manager 2022.11.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-06-29

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager 2022.11.0 i AEM as a Cloud Service.

OBSERVERA

Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.11.0 i AEM as a Cloud Service är 3 november 2022. Nästa version är planerad till den 29 november 2022.

Nyheter

  • På kontrollpanelen för licenser för AEM Sites-lösningen visas nu avtalsinformation, inklusive om klientorganisationen ingår i prenumerationen eller inte.
OBSERVERA

Den här funktionen kommer att lanseras i faser under de närmaste veckorna för alla hyresgäster.

  • När en miljö som är associerad med en pipeline har en status som inte tillåter att pipeline körs, inaktiveras körningsåtgärden med ett förklarande verktygstips.
  • Ett förbättrat meddelande lades till i användargränssnittet när Lägg till program har inaktiverats på grund av otillräckliga berättiganden för innehavaren.

Felkorrigeringar

  • Feedback under redigeringsprocessen har förbättrats för att fånga upp enstaka förekomster av en eller flera miljöer som saknas.

På denna sida