Tilldela AEM produktprofiler

I den här delen av startresan, du får lära dig att ge ditt team tillgång till AEM med hjälp av AEM produktprofiler.

Syfte

När du har läst det föregående dokumentet på den här introduktionsresan, Skapa miljöer, och få dina molnresurser konfigurerade måste du ge teamet tillgång till AEM med hjälp av AEM produktprofiler. Som systemadministratör gör du detta genom att tilldela AEM produktprofiler.

När du har läst det här dokumentet bör du förstå:

 • Vad AEM produktprofiler är.
 • Så här lägger du till teammedlemmar AEM användarproduktprofilen.
 • Så här lägger du till teammedlemmar AEM administratörernas produktprofil.

AEM produktprofiler

Om du vill använda AEM måste teammedlemmarna tilldelas till minst en AEM produktprofil. Behörigheter för åtkomst till Cloud Manager räcker inte. Användarna måste tillhöra en av två produktprofiler:

 • AEM Users - Den här gruppen innehåller vanliga användare som arbetar med vardagsarbete med innehåll.
 • AEM Administrators - Den här gruppen innehåller användare som ansvarar för avancerade funktioner eller AEM.

Alla användare som tilldelats en AEM produktprofil får även skrivskyddad åtkomst till Cloud Manager. Skrivåtkomst till Cloud Manager kan beviljas via andra produktprofiler.

FÖRSIKTIGHET

Redigera eller ta inte bort produktprofilerna AEM administratörer eller AEM användare. Om du redigerar profilnamnen kan inloggningen till AEM molninstans brytas.

Förutsättningar

Innan du börjar läsa det här avsnittet bör du ha tillgång till följande information om ditt team som kommer att använda AEM.

 • Namn
 • E-postadresser
 • Roller och ansvarsområden
TIPS

För att komma igång rekommenderar vi att du först lägger till användare som ska delta i de omedelbara uppgifterna, till exempel administratörer, utvecklare och innehållsförfattare. Du kan fortsätta med resten av introduktionen utan att lägga till alla användare. När du är klar med introduktionen kan du skala till ett större antal användare senare.

Visa AEM produktprofiler

Följ de här stegen för att se de AEM produktprofilerna från Admin Console.

 1. Logga in Admin Console på https://adminconsole.adobe.com.

 2. Från Översikt sida, markera Adobe Experience Manager as a Cloud Service från Produkter och tjänster kort.

  Produkter och tjänstekort

 3. Navigera till och markera instansen.

  Markera instans

 4. Du ser en lista över AEM as a Cloud Service produktprofiler som kan tilldelas en användare baserat på deras roller.

  Produktprofiler

Lägg till teammedlemmar i produktprofiler

Nu när du är bekant med de tillgängliga profilerna kan du tilldela dem till dina teammedlemmar efter behov.

Dessa uppgifter kräver att du är systemadministratör för Företagsägare Cloud Manager-produktprofil.

 1. Navigera till ditt program från Cloud Manager och välj Hantera åtkomst i den miljö som är av intresse.

  Hantera åtkomst

 2. En ny flik används för att navigera till Admin Console från den plats där du har tillgång till författarinstansen av miljön. Välj AEM administratörer eller AEM baserat på de tillstånd som personen måste få.

  Tilldela åtkomst

 3. Välj AEM Administrator eller AEM User och klicka på Lägg till användare som visas nedan och skicka in den information som behövs för att lägga till teammedlemmen.

  Lägg till teammedlem

 4. Upprepa dessa steg för alla miljöer, inklusive utveckling, staging och produktion, om du har information om teammedlemmar som behöver åtkomst till dem.

Användaren du lade till har nu tillgång till AEM as a Cloud Service redigeringstjänster!

Slut på resan?

Grattis! De användare du har tilldelat till AEM as a Cloud Service produktprofiler kan nu komma åt den AEM redigeringsmiljön och börja skapa innehåll med AEM as a Cloud Service. På samma sätt kan utvecklare nu komma åt Cloud Manager för att använda Git för att lagra anpassad programkod och distribuera den. I det här sammanhanget är introduktionsresan färdig och användarna kan nu använda AEMaaCS.

Men om du bättre vill förstå hur författare och utvecklare använder systemet kan du fortsätta med två valfria delar av den här introduktionsresan:

Ytterligare resurser

Här följer ytterligare, valfria resurser om du vill gå längre än vad som ingår i introduktionsresan.

På denna sida