AEM användaruppgifter aem-user-tasks

I den här valfria delen av startresan, du lär dig hur AEM kan komma åt AEM as a Cloud Service för att skapa innehåll.

Story hittills story-so-far

Du har kommit långt på din startresa! Grattis! Systemadministratören har slutfört introduktionsresan genom att ställa in nödvändiga molnresurser och bevilja åtkomst i dokumentet Tilldela AEM produktprofiler.

Nu kan AEM börja skapa innehåll. I det här sammanhanget är introduktionen klar och nu är det dags att använda det nya as a Cloud Service AEM-systemet, som det här dokumentet visar.

Målgrupp audience

Det här dokumentet är skrivet ur perspektivet i AEM användare.

Systemadministratören kan även utföra samma uppgifter, men i allmänhet innehas de här rollerna av olika användare.

Syfte objective

Det här dokumentet är ett komplement till introduktionsprocessen för att demonstrera en AEM användares grundläggande uppgifter när systemadministratören har anslutit sig till alla användare och skapat de nödvändiga molnresurserna som beskrivs fram till den här tidpunkten på introduktionsresan.

När du har läst bör du förstå hur du gör:

 • Access Cloud Manager.
 • Logga in i en AEM as a Cloud Service instans.

Förutsättningar prerequisites

Innan du påbörjar de uppgifter som beskrivs som AEM användare i det här dokumentet måste du se till att systemadministratören har slutfört alla steg i den här introduktionsresan. Detta innebär att

 • Systemadministratören har tilldelat användare till AEM eller AEM administratörer produktprofiler.
 • Molnresurser har konfigurerats.

Logga in AEM login-aem

Som AEM måste du logga in AEM för att börja skapa innehåll.

 1. Navigera till inloggningssidan för Cloud Manager på https://my.cloudmanager.adobe.com.

 2. Välj lämpligt program från Cloud Managers Program och produkter sidan som startar Ökning sida. Fråga systemadministratören om du är osäker på vilket program du ska använda.

 3. Från Ökning i Cloud Manager klickar du på författarlänken på sidan Miljö kort.

  Miljökort

 4. Då öppnas en ny flik där du kan logga in i redigeringsmiljön med din Adobe ID.

Grattis! Du har nu loggat in på Författare.

TIP
Bokmärk länken till AEM författarinstans så kan du öppna den direkt i stället för att gå igenom Cloud Manager varje gång.

What’s Next whats-next

Nu när du har läst det här dokumentet bör du veta hur man gör:

 • Access Cloud Manager.
 • Logga in i en AEM as a Cloud Service instans.

Grattis! Du är nu redo att skapa och publicera AEM. Se Ytterligare resurser om du vill ha mer information om hur du skapar innehåll i AEM och hur du administrerar det.

Om du är intresserad av hur utvecklare och distributionsansvariga skapar och hanterar anpassade program för AEM som en molntjänst kan du fortsätta med den andra valfria delen av introduktionsresan, AEM för utvecklare.

TIP
Nu när du är ombord kan du lära dig hur du enkelt lägger till AEM Reference Demos Add-On till en sandlådemiljö med minimal AEM och möjlighet att testa de kraftfulla funktionerna i AEM med omfattande exempel baserade på bästa praxis.

Ytterligare resurser additional-resources

Här följer ytterligare, valfria resurser om du vill gå längre än vad som ingår i introduktionsresan.

Snabbstartsguide till framtagning av sidor - Börja här för att få en snabb översikt över grunderna i AEM.
Headless Authoring Journey - Följ den här introduktionen om du vill skapa rubrikfritt innehåll.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab