AEM as a Cloud Service team- och produktprofiler

Lär dig hur AEM as a Cloud Service team och produktprofiler kan ge och begränsa åtkomst till era licensierade Adobe-lösningar.

Produktprofiler

När du ger en användare åtkomst till en viss Adobe-lösning behöver du inte nödvändigtvis ge dem fullständig åtkomst. Med produktprofiler kan varje lösning ha en egen uppsättning användarbehörigheter. Dessa är tillgängliga via Admin Console.

AEM as a Cloud Service produktprofiler

AEM as a Cloud Service är ett fullständigt molnbaserat erbjudande som ger AEM som en tjänst. AEM levereras på ett inbyggt sätt i molnet, med nya attribut som alltid på, alltid aktuella, alltid säkra och alltid i stor skala. Samtidigt behåller AEM det huvudsakliga mervärdet som ger kunderna en anpassningsbar plattform och gör det möjligt för företagsgrupper att integrera i sina utvecklings- och leveransrutiner. Se Introduktion till Adobe Experience Manager as a Cloud Service om du vill veta mer om AEM as a Cloud Service.

Dina AEM as a Cloud Service teammedlemmar läggs till och tilldelas en eller flera av följande produktprofiler via Admin Console under introduktionen.

  • AEM administratörer: En AEM administratör tilldelas vanligtvis till utvecklare, särskilt utvecklare som måste ha tillgång till exempelvis utvecklingsmiljöerna. Den AEM administratörens produktprofil används för att ge administratörsbehörighet i den associerade AEM.

  • AEM: AEM användare är de användare i organisationen som i allmänhet använder AEM as a Cloud Service för att skapa innehåll. Dessa användare måste ha åtkomst till AEM för att kunna utföra sina uppgifter. AEM produktprofil tilldelas vanligtvis till en författare som skapar och granskar innehåll AEM. Det här innehållet kan vara av många typer, till exempel sidor, resurser, publikationer och så vidare. De AEM användarnas produktprofil som visas nedan tilldelas dessa medlemmar.

Produktprofiler

OBSERVERA

Alla användare som tilldelats en AEM as a Cloud Service produktprofil har skrivskyddad åtkomst till Cloud Manager via Cloud Manager-användare roll.

Användare med endast Cloud Manager-användare kan du logga in i Cloud Manager och navigera till AEM (om det finns någon) med hjälp av Program menyalternativ. The Cloud Manager-användare rollen räcker inte för att komma åt programinformationen. Om sådan åtkomst behövs måste användarna tilldelas ytterligare roller av systemadministratören.

TIPS

Produktprofiler för Cloud Manager

Cloud Manager har förkonfigurerade produktprofiler som kan ses som rollbaserade behörigheter. Din systemadministratör ansvarar för att konfigurera ditt Cloud Manager-team genom att tilldela dem till dessa produktprofiler.

TIPS

Se dokumentet Rollbaserade behörigheter i Cloud Manager för mer information.

Var och en av produktprofilerna har särskilda behörigheter kopplade till sig.

  • Företagsägare - I den här rollen har du behörighet att lägga till ett nytt program eller redigera ett program, lägga till eller uppdatera en miljö, distribuera kod AEM miljön eller utföra kvalitetskontroller av kod.
  • Distributionshanteraren - I den här rollen har du behörighet att lägga till eller uppdatera en miljö, köra valfri pipeline och distribuera kod till AEM eller utföra kodkvalitetskontroller.
  • Utvecklare - I den här rollen har du behörighet att skapa personliga åtkomsttoken för åtkomst till Git.
  • Programhanteraren - I den här rollen har du behörighet att schemalägga rörledningar, åsidosätta de tre skiktens kvalitetsgates och ge produktionsgodkännande.

En användare kan tilldelas till flera produktprofiler. Du kan till exempel tilldela båda Företagsägare och Distributionshantering r roller till en användare ger dem summan av dessa behörigheter.

Ditt Cloud Manager-team kommer att innehålla minst:

  • Ett Företagsägare, som vanligtvis också är systemadministratör, och måste vara den första personen som loggar in på och får åtkomst till Cloud Manager
  • Ett Distributionshanteraren
  • Ett Utvecklare
OBSERVERA

För att få åtkomst till AEM as a Cloud Service måste användarna tillhöra en av två produktprofiler: AEM Users eller AEM Administrators. Behörigheter att administrera Cloud Manager räcker inte.

TIPS

På denna sida