Funktionstestning

Läs om de tre olika typerna av funktionstestning som ingår i AEM as a Cloud Service distributionsprocess för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten i koden.

Omfång

Syftet med de funktionella teststegen i molnhanterarens pipeline är att säkerställa att de viktigaste funktionerna i ditt program fungerar som förväntat.

Denna testfas är den sista nivån av automatiserad testning innan koden distribueras till produktionen.

Funktionstestning bör inte ersätta, utan snarare komplettera och utöka andra teststrategier som enhetstestning, integrationstestning eller funktionstestning som utförs utanför pipeline-körningen i Cloud Manager.

Översikt

Det finns tre olika typer av funktionstestning på AEM as a Cloud Service.

För alla funktionstester kan detaljerade testresultat hämtas som .zip genom att använda Hämta bygglogg på skärmen som utgör en del av distributionsprocess.

Loggarna innehåller inte loggarna för den faktiska AEM körningsprocessen. Information om hur du kommer åt loggarna finns i Åtkomst till och hantering av loggar för mer information.

Både produktfunktionstesterna och de anpassade funktionstesterna baseras på AEM testar klienter.

Funktionstestning av produkten

Funktionstester för produkter är en uppsättning stabila HTTP-integrationstester (IT) av kärnfunktionalitet i AEM som redigerings- och replikeringsuppgifter. Dessa tester underhålls av Adobe och är avsedda att förhindra att ändringar i anpassad programkod driftsätts om kärnfunktionen bryts.

  • Produktionsförlopp: Funktionstester för produkter körs automatiskt när du distribuerar ny kod till Cloud Manager och kan inte hoppas över.
  • Icke-produktionsförlopp: Du kan välja att produktfunktionstester ska köras varje gång du utför en icke-produktionsprocess.

Funktionstester av produkter underhålls som ett öppen källkodsprojekt. Se funktionsprovningar av produkter i GitHub om du vill ha mer information.

Anpassad funktionstestning

Även om produktfunktionstestning definieras av Adobe kan du skriva egna kvalitetstester för ditt eget program. Detta körs som anpassad funktionstestning som en del av produktionsflöde eller valfritt rörledning för icke-produktion för att säkerställa programmets kvalitet.

Anpassad funktionstestning körs både för anpassade koddistributioner och push-uppgraderingar, vilket gör det särskilt viktigt att skriva bra funktionstester som förhindrar att AEM kan knäcka programkoden. Det anpassade funktionsteststeget finns alltid och kan inte hoppas över.

Se Java Functional Tests för mer information.

Testning av anpassat användargränssnitt

Anpassad gränssnittstestning är en valfri funktion som gör att du kan skapa och automatiskt köra gränssnittstester för dina program. Användargränssnittstester är självstudiebaserade tester som paketeras i en Docker-bild för ett brett urval av språk och ramverk som Java och Maven, Node och WebDriver.io eller andra ramverk och tekniker som bygger på Selenium.

Se Testning av anpassat användargränssnitt för mer information.

På denna sida