Åtkomst till databaser

Senaste uppdatering: 2023-11-16

Lär dig hur du får åtkomst till och hanterar din Git-databas med hjälp av Git-kontohantering för självbetjäning från Cloud Manager.

Använda självbetjäningsarkivkontohantering

Med Cloud Manager är det enkelt att hämta databasinformation med Åtkomst till svarsinformation finns väl synligt på pipeline-kortet.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Pipelines från Programöversikt sidan och hitta Åtkomst till svarsinformation för att komma åt och hantera din Git-databas.

  Knappen Åtkomst till upprepningsinformation på miljökortet

 3. Klicka på Visa information om svar för att öppna en dialogruta:

  • URL:en till Cloud Managers Git-databas.
  • Git-användarnamn.
  • Git-lösenordet, vars värde visas när Generera lösenord klickas på knappen.

  Vyn Repo Info

Med hjälp av dessa inloggningsuppgifter kan användaren klona en lokal kopia av databasen och göra ändringar i den lokala databasen, och när den är klar kan han eller hon spara kodändringar i fjärrkoddatabasen i Cloud Manager.

The Åtkomst till svarsinformation finns även på Icke-produktion fliken pipeline i Pipelines kort.

Knappen Åtkomst till upprepningsinformation på icke-produktionsfliken

OBSERVERA

The Åtkomst till svarsinformation alternativet är synligt för användare med Utvecklare eller Distributionshanteraren roller.

På denna sida