Komma åt och hantera loggar

Lär dig hur du får åtkomst till och hanterar loggar som hjälp i utvecklingsprocessen på AEM as a Cloud Service.

Du kan komma åt en lista över tillgängliga loggfiler för den valda miljön med Miljö från Översikt sida eller miljöinformationssida.

Laddar ned loggar

Följ de här stegen för att hämta loggar.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Miljö från Översikt sida.

 3. Välj Hämta loggar på ellipsmenyn.

  Menyobjektet Hämta loggar

 4. I Hämta loggar väljer du lämplig Tjänst i listrutan

  Dialogrutan Hämta loggar

 5. När du har valt tjänsten klickar du på nedladdningsikonen bredvid den logg du vill hämta.

Du kan även komma åt dina loggar från Miljö sida.

Loggar från miljöskärmen

Loggar via API

Förutom att hämta loggar via användargränssnittet är loggar tillgängliga via API:t och kommandoradsgränssnittet.

Om du vill hämta loggfilerna för en viss miljö ser kommandot ut ungefär så här.

$ aio cloudmanager:download-logs --programId 5 1884 author aemerror

Du kan också avsluta loggar via kommandoradens gränssnitt.

$ aio cloudmanager:tail-log --programId 5 1884 author aemerror

För att få tillgång till miljö-ID (1884 i det här exemplet) och tillgängliga service- eller loggnamnsalternativ kan du använda följande kommandon.

$ aio cloudmanager:list-environments
Environment Id Name           Type Description
1884      FoundationInternal_dev  dev  Foundation Internal Dev environment
1884      FoundationInternal_stage stage Foundation Internal STAGE environment
1884      FoundationInternal_prod prod Foundation Internal Prod environment


$ aio cloudmanager:list-available-log-options 1884
Environment Id Service  Name
1884      author   aemerror
1884      author   aemrequest
1884      author   aemaccess
1884      publish  aemerror
1884      publish  aemrequest
1884      publish  aemaccess
1884      dispatcher httpderror
1884      dispatcher aemdispatcher
1884      dispatcher httpdaccess

Ytterligare resurser

Mer information om API:t för Cloud Manager och CLI för Adobe I/O finns i följande resurser:

På denna sida