Lägga till en IP-Tillåtelselista

Lär dig hur du lägger till egna IP-tillåtelselista med hjälp av Cloud Manager.

En användare i Företagsägare eller Distributionshanteraren kan följa de här stegen för att lägga till en IP-tillåtelselista.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Miljö från Översikt sida.

 3. Navigera till IP-Tillåtelselista sidan från Miljö skärm.

  Alternativet IP-tillåtelselista på sidopanelen

 4. Klicka på Lägg till IP Tillåtelselista för att öppna Lägg till IP Tillåtelselista -dialogrutan.

  Dialogrutan Lägg till IP-Tillåtelselista

 5. Ange ett namn som du vill använda som referens för tillåtelselista i dialogrutan IP Tillåtelselista name fält.

  • Detta är endast informativt och bör vara beskrivande för att hjälpa dig att identifiera listan.
 6. Ange ett IP- eller IP CIDR-block i IP-adress/CIDR fält.

  • Flera block kan avgränsas med kommatecken eller tabbar.
 7. Klicka Spara för att bekräfta ditt bidrag.

När du sparar visas den nya IP-tillåtelselista som en rad i tabellen i IP-Tillåtelselista sida.

På denna sida