ContextHub Diagnostics

ContextHub tillhandahåller en diagnostiksida där du kan se en översikt över ContextHub-ramverket. Öppna sidan genom att gå till contexthub.diagnostics.html sidan med AEM författarinstans, till exempel:

http://<host>:<port>/conf/<site>/settings/cloudsettings/default/contexthub.diagnostics.html

På sidan ContextHub Diagnostics (ContextHub-diagnostik) finns information om de butiker och gränssnittsmoduler som har skapats, vilka mappar i klientbiblioteket som har lästs in samt länkar till användbara sidor.

OBSERVERA

Felsökningsläget måste vara aktiverat för att diagnostikinformation ska kunna returneras, annars är diagnostiksidan tom. Se det här dokumentet om du vill ha mer information om hur du aktiverar felsökningsläget.

Lager

I avsnittet Lager visas alla ContextHub-butiker som har konfigurerats. Varje post i listan består av följande information:

 • Titel: The butikstyp som butiken baseras på.
 • sökväg: Sökvägen till databasnoden som innehåller konfigurationen.
 • resourceType: Sökvägen till databasnoden där lagringstypen har definierats.
 • clientlibs: Kategorierna för de klientbibliotek som läses in och som implementerar lagringstypen.

Moduler

I avsnittet Moduler visas alla ContextHub-gränssnittsmoduler som har konfigurerats. Varje post i listan består av följande information:

 • Titel: The Modultyp för användargränssnitt som användargränssnittsmodulen baseras på.
 • sökväg: Sökvägen till databasnoden som innehåller konfigurationen.
 • resourceType: Sökvägen till databasnoden där gränssnittsmodultypen definieras.
 • clientlibs: De kategorier av klientbiblioteken som är inlästa och som implementerar UI-modultypen.

Clientlibs

I avsnittet Klientlibs visas alla biblioteksmappar som ContextHub har läst in. Klientbiblioteken kategoriseras enligt följande:

 • kernel.js: Klientbibliotek som implementerar ContextHub-ramverket, segmentmotorn och lagringstyperna.
 • ui.js: Klientbibliotek som implementerar gränssnittstyperna ContextHub och UI.
 • style.css: CSS-filer som läses in från klientbibliotek.

URL:er

Avsnittet URL:er innehåller länkar till ContextHub-funktioner:

 • Konfigurationsredigerare: Öppnar Konfigurationssida för ContextHub där du kan konfigurera butiker, gränssnittslägen och gränssnittsmoduler.
 • Konfiguration av ContextHub-moduler: Öppnar /etc/cloudsettings/default/contexthub.config.kernel.js -filen, som innehåller Javascript-objektrepresentationen av ContextHub-lagringskonfigurationerna.
 • Konfiguration av ContextHub-gränssnitt: Öppnar /etc/cloudsettings/default/contexthub.config.ui.js -filen, som innehåller Javascript-objektrepresentationen av ContextHub-gränssnittskonfigurationerna.
 • kernel.js: Öppnar /etc/cloudsettings/default/contexthub.kernel.js -filen, som innehåller källkoden för de klientbibliotek som implementerar ContextHub-ramverket, segmentmotorn och lagringstyperna.
 • ui.js: Öppnar /etc/cloudsettings/default/contexthub.ui.js som innehåller källkoden för de klientbibliotek som implementerar gränssnittstyperna ContextHub och UI.
 • style.css: Öppnar /etc/cloudsettings/default/contexthub.styles.css som innehåller CSS-formaten för ContextHub-gränssnittsmodulerna.

På denna sida