WKND SPA Project

Senaste uppdatering: 2023-03-14

Utveckla SPA med denna självstudiekurs i flera delar, som leder dig genom projektinställningar, komponentmappning, utvecklingsverktyg i gränssnittet och programdirigering för att implementera din egen SPA.

WKND SPA Project

Precis som den AEM WKND-självstudiekursen är den här SPA-fokuserade motsvarigheten ett komplett exempel på hur du skapar en egen single-page-applikation som kan redigeras med AEM som börjar med projektkonfiguration via applikationsroutning.

Innan du påbörjar ett eget SPA för AEM kan du också granska Utveckla SPA för AEM -dokument.

På denna sida