AEM Headless Content Author Journey

Börja här för en guidad resa med de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i AEM och hur du skapar innehåll för ditt headless-projekt.

Introduktion

Headless-implementering blir allt viktigare för att ni ska kunna leverera upplevelser till er målgrupp, oavsett var de finns och i alla kanaler.

Headless-innehåll baseras inte på den traditionella strukturen för sidor och komponenter. Istället baseras det på att man skapar kanalneutrala, återanvändbara fragment av innehållet och deras flerkanalsleverans.

I AEM realiseras detta med innehållsfragment. Du skapar innehållet i enskilda innehållsfragment som sedan görs tillgängliga för ett program så att det kan markeras och användas efter behov.

Denna flexibilitet innebär att headless är ett modernt och dynamiskt utvecklingsmönster för implementering av digitala upplevelser.

Den här guiden leder dig igenom de viktigaste avsnitten så att du när du är klar:

  • Få en grundläggande förståelse för vad headless content delivery är och dess fördelar.
  • Förstå AEM headless-funktioner och hur de fungerar tillsammans för att leverera en headless-upplevelse.
  • Har möjlighet att skapa innehåll för AEM headless-projekt.

AEM dokumentationsresor

En dokumentationsresa binder samman många olika och kanske komplicerade ämnen och funktioner genom att tillhandahålla en berättarröst som hjälper läsaren, som kan vara ny att AEM, förstå och lösa ett affärsproblem från början till slut, samtidigt som man antar minimala tidigare ämnesområden eller AEM kunskap.

Dokumentation Journeys bygger på principer för god praxis, grundade på Adobe senaste forskning, beprövade implementeringserfarenheter från Adobe konsulter och återkoppling från kundprojekt.

Om du vill veta hur Adobe rekommenderar att man löser problem med headless business case med AEM, AEM Headless Journeys var du ska börja.

Målgrupp

Den här resan är utformad för innehållsförfattarens personlighet. Som innehållsförfattare skapar du det faktiska innehållet i innehållsfragment.

På resan beskrivs krav, steg och tillvägagångssätt för att skapa innehåll för ett AEM Headless-projekt. Resan kommer att definiera ytterligare personligheter som författaren måste interagera med för ett framgångsrikt projekt, men utgångspunkten för resan är innehållsförfattarens.

Information i den här resan kan förstås vara användbar för andra personer, men viss information kommer att vara överflödig för vissa roller. Stanna kvar och vänta på kommande resor som omfattar fler roller.

The Headless Content Author Journey

Du kommer att utforska många ämnen under den här resan. I följande artiklar får du grundläggande kunskaper om AEM och länkar till detaljerad teknisk dokumentation.

Även om du kan gå direkt till en viss del av resan bygger många koncept på en del i tidigare artiklar. Om du inte är van vid AEM rekommenderar vi att du börjar i början och fortsätter sekventiellt.

# Artikel Beskrivning
0 AEM Headless Content Author Journey Det här dokumentet
1 Om du skriver för AEM Headless as a Cloud Service - en introduktion En introduktion till de headless-funktionerna i Adobe Experience Manager as a Cloud Service och hur du skapar innehåll för ditt projekt.
2 Grundläggande om redigering för Headless med AEM Lär dig mer om hur du skapar innehåll för Headless CMS med hjälp av Content Fragments.
3 Läs om hur du använder referenser i innehållsfragment Lär dig hur du använder referenser i innehållsfragment. Med dessa kan du också skapa och hantera flera strukturnivåer för Headless CMS med hjälp av kapslade fragment.
4 Läs om hur du definierar metadata och taggar för innehållsfragment Lär dig hur du definierar metadata och taggar för innehållsfragment.

What's Next

Du är nu redo att sätta igång med din resa utan Adobe Headless. Vi rekommenderar att du fortsätter till nästa del av resan och läser artikeln Om du skriver för AEM Headless as a Cloud Service - en introduktion.

Ytterligare resurser

Dokumentationsresor visar hur AEM löser ett affärsproblem genom att tillhandahålla en berättelse som vägleder dig genom komplexa, sammanhörande processer och funktioner. En resa visar hur flera funktioner fungerar tillsammans för att tillgodose ett enda affärsbehov.

Som sådana resor är utformade för att stå på egen hand. Ett antal av dem kan dock vara relaterade till varandra. Kolla in de här extra resorna för mer information om hur AEM kraftfulla funktioner fungerar tillsammans.

  • AEM Headless Translation Journey - Den här dokumentationsresan ger er en bred förståelse för headless-teknik, hur AEM levererar headless-innehåll och hur ni kan översätta det.
  • AEM Headless Developer Journey - Börja här för att få en guidad resa genom de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i AEM, deras funktioner och hur du kan utnyttja dem i ditt första utvecklingsprojekt.
  • Headless Architect Journey - Börja här för att få en introduktion till de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i Adobe Experience Manager as a Cloud Service och hur du skapar material för ditt projekt.
  • AEM as a Cloud Service teknisk dokumentation - Om du redan har en god förståelse för AEM och headless-teknik kan du behöva läsa våra detaljerade tekniska dokument direkt.
  • AEM Headless-självstudiekurser - Om du föredrar att lära dig genom att göra något och är tekniskt inriktad kan du ta del av våra praktiska självstudiekurser ordnade efter API och ramverk, som utforskar att skapa och använda program som bygger på AEM Headless.

På denna sida