Läs om hur du använder referenser i innehållsfragment author-headless-references

Story hittills story-so-far

I början av AEM Headless Content Author Trney den Introduktion har omfattat de grundläggande begrepp och termer som är relevanta för utvecklingen av headless.

Du har lärt dig grunderna i Headless CMS Authoring, med en introduktion till redigering med AEMaaCS och i synnerhet framtagning av Content Fragments.

Den här artikeln bygger vidare på dessa så att du förstår hur du använder referenser för att skapa ditt eget innehåll för ditt AEM headless-projekt.

Syfte objective

 • Målgrupp: Avancerat

 • Syfte: Introduktion till användning av referenser för Headless CMS Authoring. Vilka typer av referenser som finns tillgängliga, och vad är syftet med dem:

  • Innehållsreferenser
  • Resurs-/mediereferenser
  • Fragmentreferenser
  • Avancerade referenser från ett textblock

Vad är referenser? what-are-references

Referenser är helt enkelt en mekanism för att koppla samman resurser, oavsett om det är annat innehåll, resurser (som i bilder) eller andra fragment. Även om de är mycket lika finns det vissa skillnader.

Vissa referenser har särskilda datatyper (till exempel Innehållsreferenser och Fragmentreferenser), medan andra bara läggs till som en referens i ett textblock (resursreferenser och improviserade referenser).

Innehållsfragment - referenser

Innehållsreferenser content-references

Innehållsreferenser gör just det - de gör det möjligt att referera till annat innehåll. Då öppnas en webbläsare där du kan välja innehållsobjektet.

Resurs-/mediereferenser assets-media-references

Resurser (till exempel bilder eller media) kan refereras inom ett textblock med hjälp av Infoga resurs alternativ. Då öppnas en webbläsare där du kan välja resursen.

Innehållsfragment - infoga resurs

Fragmentreferenser fragment-references

Fragmentreferenser gör det igen - de gör att du kan referera till ett annat fragment. Det här är viktigt och behöver en mer förklaring.

Du kan till exempel ha definierat följande modeller för innehållsfragment:

 • Ort
 • Företag
 • Person
 • Utmärkelser

Det verkar ganska enkelt, men ett företag har både koncernchef och medarbetare…och dessa är alla människor, var och en definierade som en person.

Och en person kan ha en utmärkelse (eller kanske två).

 • Mitt företag

  • VD - person
  • Medarbetare - person
   • Personliga utmärkelser - Utmärkelse

Och det är bara till att börja med. Beroende på komplexiteten kan en utmärkelse vara företagsspecifik eller ett företag ha sitt huvudkontor i en viss stad.

Att representera dessa inbördes relationer kan uppnås med Fragmentreferenser, så som de tolkas både av dig (författaren) och av rubrikfria program.

Som författare ansvarar du inte för att definiera de här relationerna (det vill säga görs av innehållsarkitekten när du skapar innehållsfragmentmodellen), men du måste veta hur referenserna ska identifieras och redigeras.

Så här skapar du kapslade fragment author-nested-fragment

Att skapa fragmentreferenser är ganska okomplicerat (men vanligtvis kommer fältet inte att märkas som Fragmentreferens). Du kan antingen skriva in referensen direkt eller (troligare) välja mappikonen för att öppna en webbläsare där du kan navigera och välja det fragment du behöver.

Innehållsfragment - referenser

Definitionen av kontrollerna för innehållsfragmentmodellen:

 • om du kan välja att lägga till flera referenser
 • modelltyperna för de innehållsfragment som du kan välja. I Content Fragment Model definieras fragmentmodellerna som tillåts för referensen, så AEM endast presenterar fragment som baseras på dessa modeller.

Använda Strukturträd på fliken i redigeraren för innehållsfragment kan du navigera genom fragmenten som fragmentet refererar till och sedan genom eventuella referenser. Om du markerar en referens öppnas fragmentet för redigering.

Strukturträd för innehållsfragment

Ad hoc-referenser adhoc-references

Tillåtna referenser kan läggas till som en enkel länk i ett textblock:

Innehållsfragment - Ad hoc-referenser

What's Next whats-next

Nu när du har lärt dig mer om referenser och struktur i innehållsfragment är nästa steg att Läs mer om metadata och taggning. Då introduceras och diskuteras hur du kan definiera metadata och taggar för dina innehållsfragment.

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab