Introduktion till Adobe Experience Manager som headless CMS

Senaste uppdatering: 2023-09-01

Lär dig hur du använder Adobe Experience Manager (AEM) som ett headless CMS (Content Management System) med funktioner som Content Fragment Models, Content Fragments och ett GraphQL-API som tillsammans ger en kraftfull, skalbar upplevelse.

Du kan läsa detaljerad dokumentation om de olika funktionerna och/eller följa valet av Headless Journeys för att få en översikt över de första stegen.

OBSERVERA

Se även Vad är Headless? för en introduktion till Headless-koncept och -terminologi.

Lär känna vårt headless CMS med en 30-dagars testversion

Översikt

AEM Headless är en CMS-lösning från Experience Manager som gör att strukturerat innehåll (innehållsfragment) i AEM kan användas av alla appar via HTTP med GraphQL. Headless-implementationer gör det möjligt att leverera upplevelser för olika plattformar och kanaler i stor skala.

Den Headless-implementeringen förskjuter hantering av sidor och komponenter, vilket är vanligt i kompletta stacklösningar och hybridlösningar. I stället fokuserar det på att skapa kanalneutrala, återanvändbara fragment av innehåll och deras flerkanalsleverans. Det är ett modernt och dynamiskt utvecklingsmönster för implementering av webbupplevelser.

AEM implementeringsmodeller

Funktioner

AEM as a Cloud Service är ett flexibelt verktyg för den headless-implementeringsmodellen med tre kraftfulla funktioner:

 1. Modeller för innehållsfragment
  • Content Fragment Models är strukturerade representationer av innehåll.
  • Content Fragment Models definieras av informationsarkitekter i AEM Content Fragment Model Editor.
  • Content Fragment Models fungerar som bas för Content Fragments.
 2. Innehållsfragment
  • Ett innehållsfragment skapas baserat på en innehållsfragmentmodell.
  • Innehållsfragment skapas av innehållsförfattare med hjälp av AEM Content Fragment Editor.
  • Innehållsfragment lagras som AEM Assets, men kan hanteras via Resurskonsolen eller Konsol för innehållsfragment.
 3. Innehålls-API för leverans

Dina första steg

Det finns flera tillgängliga resurser för att komma igång med AEM headless-funktioner. Varje guide är anpassad för olika användningsområden och målgrupper.

Resurs Beskrivning Typ Målgrupp Beräkna. Tid
Headless Developer Journey För utvecklare som inte är AEM och utan headless börjar du här för att få en omfattande introduktion till AEM och dess headless-funktioner från teorin om headless genom att publicera ditt första headless-projekt. Användarhandbok Utvecklare nya i AEM och utan huvud 1 timme
Headless Setup För erfarna AEM som behöver en kort sammanfattning av de viktigaste AEM rubrikfria funktionerna, se den här snabbstartsöversikten. Referensinställningar Utvecklare, administratörer med AEM 20 minuter
Självstudiekurs utan hörn Om du föredrar en praktisk lösning och är bekant med AEM den här självstudiekursen lär sig att implementera en enkel headless-app. Självstudiekurs Utvecklare 2 timmar
Headless Architect Journey För arkitekter som är nya för AEM och utan huvud börjar du här för att få en introduktion till de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i Adobe Experience Manager as a Cloud Service och för hur du modellerar innehåll för ditt projekt. Användarhandbok Arkitekter 1 timme
Headless Authoring Journey För företagsanvändare som inte är AEM och utan headless börjar du här för att få en introduktion till de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i Adobe Experience Manager as a Cloud Service och för hur du modellerar innehåll för ditt projekt. Användarhandbok Innehållsskapare 1 timme
Headless Translation Journey För dessa intresserad av AEM översättningsstrategi för headless. Lär dig mer om headless-teknik och hur du skapar och uppdaterar översättningsprojekt i AEM från A till Z. Användarhandbok Översättningsspecialister 1 timme

Jämför Headful och Headless

Den här guiden fokuserar på den fullständiga headless-implementeringsmodellen för AEM. Däremot behöver headful kontra headless inte vara ett binärt val i AEM. Headless-funktioner kan användas för att hantera och leverera innehåll till flera kontaktpunkter, samtidigt som innehållsförfattare kan redigera single page-applikationer. Allt i AEM.

TIPS

Se dokumentet Headless and Headless in AEM för mer information.

På denna sida