Headless Setup introduction

Nedan beskrivs en enkel väg för att skapa, hantera och leverera upplevelser med AEM as a Cloud Service i fem steg för användare som redan är bekanta med AEM och headless-teknik. Varje guide bygger vidare på det föregående, så vi rekommenderar att du tittar noga igenom dem i ordning.

TIP
Den här guiden för att komma igång förutsätter kunskap om både AEM och headless-teknik.
Om du inte är van vid AEM eller headless, se Adobe Headless Documentation Journeys för en heltäckande introduktion till både headless och hur AEM klarar det.

Målgrupp audience

De uppgifter som beskrivs är nödvändiga för en grundläggande heltäckande demonstration av AEM headless-funktioner. Alla som har administratörsåtkomst till en testinstans AEM kan följa dessa guider för att förstå headlessleverans i AEM, även om någon med utvecklarupplevelse är idealisk.

I en produktionssituation utförs uppgifterna dock av olika personer, olika många gånger. Till exempel:

  • Administratörer måste ställa in den inledande konfigurationen och mappstrukturen för innehållet normalt bara en gång eller sporadiskt.
  • Informationsarkitekter i allmänhet lägger till nya modeller allt eftersom organisationens behov förändras.
  • Innehållsförfattare skapa kontinuerligt innehåll som innehållsfragment baserat på de modeller som definieras av arkitekterna.

Nästa steg next-step

Vill du lära dig mer? Kom sedan igång genom att läsa den första delen av Headless Setup: Skapa en konfiguration.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab