Använd synkron bearbetning

Senaste uppdatering: 2024-01-15
 • Skapat för:
 • Admin
  Developer
  User

Forms as a Cloud Service - Med API:er för kommunikation kan ni skapa, sammanställa och leverera varumärkesorienterad och personaliserad kommunikation som affärskorrespondenser, dokument, kontoutdrag, kravbrev, förmånsmeddelanden, kravbrev, månadsräkningar och välkomstpaket. Du kan använda API:er för kommunikation för att kombinera en mall (XFA eller PDF) med kunddata för att generera dokument i formaten PDF, PS, PCL, DPL, IPL och ZPL.

Tänk dig ett scenario där du har en eller flera mallar och flera poster med XML-data för varje mall. Du kan använda API:er för kommunikation för att generera ett utskriftsdokument för varje post. Resultatet är ett icke-interaktivt PDF-dokument. Ett icke-interaktivt PDF-dokument tillåter inte att användare anger data i sina fält.

Forms as a Cloud Service - Communications innehåller on demand- och batch-API:er (asynkrona API:er) för schemalagd dokumentgenerering:

 • Synkrona API:er är lämpliga för dokumentgenerering on demand, med låg latens och en post. Dessa API:er lämpar sig bättre för användaråtgärdsbaserade användningsfall. Du kan till exempel skapa ett dokument när en användare har fyllt i ett formulär.

 • API:er för gruppbearbetning (asynkrona API:er) är lämpliga för schemalagd hög genomströmning vid användning av flera dokumentgenereringar. Dessa API:er genererar dokument gruppvis. Till exempel telefonräkningar, kontoutdrag och förmånsräkningar som genereras varje månad.

Använd synkrona åtgärder

En synkron åtgärd är en process där dokument genereras linjärt. Dessa API:er klassificeras som single-tenant-API:er och multi-tenant-API:er:

Single-tenant-API:er

 • API för dokumentgenerering
 • API:er för dokumentbearbetning

Autentisera ett single-tenant-API

API-åtgärder för en innehavare har stöd för två typer av autentisering:

(Endast för API:er för dokumentgenerering) Konfigurera resurser och behörigheter

Följande krävs för att använda synkrona API:er:

 • Användare med administratörsbehörighet för Experience Manager
 • Överför mallar och annat material till Experience Manager Forms Cloud Service

(Endast för API:er för dokumentgenerering) Överför mallar och andra resurser till din Experience Manager-instans

En organisation har vanligtvis flera mallar. Till exempel en mall var för kreditkortskontoutdrag, förmånskontoutdrag och ansökningar. Överför alla sådana XDP- och PDF-mallar till din Experience Manager-instans. Så här överför du en mall:

 1. Öppna instansen Experience Manager.
 2. Gå till Forms > Forms och dokument
 3. Klicka på Skapa > Mapp och skapa en mapp. Öppna mappen.
 4. Klicka på Skapa > Filöverföring och överför mallarna.

Anropa ett API

The API-referensdokumentation innehåller detaljerad information om alla parametrar, autentiseringsmetoder och olika tjänster som tillhandahålls av API:er. API-referensdokumentationen innehåller även API-definitionsfilen i .yaml-format. Du kan hämta .yaml-filen och överföra den till Postman för att kontrollera API:ernas funktioner.

OBSERVERA

Endast medlemmar i gruppen med formuläranvändare har åtkomst till kommunikationsAPI:er.

På denna sida