Grupper och behörigheter

Senaste uppdatering: 2023-10-18
Version Artikellänk
AEM 6.5 Klicka här
AEM as a Cloud Service Den här artikeln

Du kan skapa grupper och tilldela profiler och användare till grupperna. Dessa profiler styr behörigheter för de användare som ingår i gruppen.

När du har konfigurerat AEM Forms as a Cloud Service, de grupper som listas i tabellen nedan, t.ex. forms-users och blankettkonstruktörer kan automatiskt tilldelas

Grupp Behörigheter
forms-users [1]
  • Skapa, förhandsgranska, publicera och skicka Adaptiv Forms
  • Överföra resurser till en AEM instans
  • Skapa teman
template-authors [2]
  • Skapa och förhandsgranska Adaptiv Forms mallar

fdm-authors

  • Skapa och ändra en formulärdatamodell
fd-administrators
  • Hantera arbetsflödesprogram

Se även

På denna sida