Utveckla AEM för AEM as a Cloud Service

Utveckla AEM Commerce-projekt som bygger på Commerce Integration Framework (CIF) för AEM as a Cloud Service följer samma regler och bästa praxis som andra AEM på AEM as a Cloud Service. Granska dessa först:

Lokal utveckling med AEM as a Cloud Service SDK

En lokal utvecklingsmiljö rekommenderas för arbete med CIF-projekt. CIF-tillägget för AEM as a Cloud Service är även tillgängligt för lokal utveckling. Den kan laddas ned från Programdistributionsportal.

CIF-tillägget tillhandahålls som ett arkiv för försäljningsfunktioner. ZIP-filen som finns på Software Distribution Portal innehåller två Sling Feature-arkivfiler, en för AEM och en för AEM publiceringsinstanser.

Är du inte AEM as a Cloud Service? Checka ut en mer detaljerad guide till hur du konfigurerar en lokal utvecklingsmiljö med AEM as a Cloud Service SDK.

Nödvändig programvara

Följande bör installeras lokalt:

Åtkomst till CIF-tillägget

CIF-tillägget kan laddas ned som en zip-fil från Programdistributionsportal. ZIP-filen innehåller CIF-tillägget som Arkiv med försäljningsfunktioner, det är inte ett AEM paket. Observera att åtkomsten till SDK-listorna är begränsad till dem med AEM as a Cloud Service licens.

TIPS

Se till att du alltid använder den senaste CIF-tilläggsversionen.

Lokal installation

För lokal utveckling av CIF-tillägg med AEM as a Cloud Service SDK:

 1. Hämta den senaste AEM as a Cloud Service SDK

 2. Packa upp AEM .jar för att skapa crx-quickstart mapp, kör:

  java -jar <jar name> -unpack
  
 3. Skapa en crx-quickstart/install mapp

 4. Kopiera rätt fil för Sling Feature Archive för CIF-tillägget till crx-quickstart/install mapp.

  CIF-tilläggsfilen för zip-filen innehåller två Sling-funktionsarkiv .far filer. Se till att använda rätt för AEM Author eller AEM Publish, beroende på hur du tänker köra den lokala AEM as a Cloud Service SDK:n.

 5. Skapa en lokal systemmiljövariabel med namnet COMMERCE_ENDPOINT håller slutpunkten för Adobe Commerce GraphQL.

  Exempel på Mac OSX:

  export COMMERCE_ENDPOINT=https://<yourcommercesystem>/graphql
  

  Exempelfönster:

  set COMMERCE_ENDPOINT=https://<yourcommercesystem>/graphql
  

  Den här variabeln används av AEM för att ansluta till ditt handelssystem. Dessutom innehåller CIF-tillägget en lokal omvänd proxy som gör Commerce GraphQL-slutpunkten tillgänglig lokalt. Detta används av CIF-redigeringsverktygen (produktkonsol och väljare) och för CIF-komponenter på klientsidan som gör direkta GraphQL-anrop.

  Den här variabeln måste även ställas in för den AEM as a Cloud Service miljön. Mer information om variabler finns i Konfigurera OSGi för AEM as a Cloud Service.

 6. (Valfritt) Om du vill aktivera funktioner för mellanlagrade kataloger måste du skapa en integreringstoken för din Adobe Commerce-instans. Följ stegen på Komma igång för att skapa token.

  Ange en OSGi-hemlighet med namnet COMMERCE_AUTH_HEADER till följande värde:

  Authorization: Bearer <Access Token>
  

  Mer information om hemligheter finns i Konfigurera OSGi för AEM as a Cloud Service.

 7. Starta AEM as a Cloud Service SDK

OBSERVERA

Se till att du startar AEM as a Cloud Service SDK i samma terminalfönster som systemvariabeln var inställd i steg 5. Om du startar programmet i ett separat terminalfönster eller dubbelklickar på .jar-filen kontrollerar du att systemvariabeln är synlig.

Verifiera konfigurationen via OSGI-konsolen: http://localhost:4502/system/console/osgi-installer. Listan ska innehålla CIF-tilläggsrelaterade paket, innehållspaket och OSGI-konfigurationer enligt definitionen i funktionsmodellfilen.

Projektinställningar

Det finns två sätt att starta CIF-projektet för AEM as a Cloud Service.

Använd AEM projekttyp

The AEM Project Archetype är huvudverktyget för att starta ett förkonfigurerat projekt för att komma igång med CIF. CIF Core Components och alla nödvändiga konfigurationer kan inkluderas i ett genererat projekt med ett extra alternativ.

TIPS

Använd alltid den senaste versionen av AEM Project Archetype för att generera projektet.

Se AEM Project Archetype användningsinstruktioner om hur du skapar ett AEM projekt. Om du vill inkludera CIF i projektet använder du includeCommerce alternativ.

Till exempel:

mvn -B org.apache.maven.plugins:maven-archetype-plugin:3.2.1:generate \
 -D archetypeGroupId=com.adobe.aem \
 -D archetypeArtifactId=aem-project-archetype \
 -D archetypeVersion=35 \
 -D appTitle="My Site" \
 -D appId="mysite" \
 -D groupId="com.mysite" \
 -D includeCommerce=y

CIF Core Components kan användas i alla projekt, antingen med de medföljande all paketera eller individuellt med CIF-innehållspaketet och tillhörande OSGI-paket. Om du vill lägga till CIF-kärnkomponenter manuellt i ett projekt använder du följande beroenden:

<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-apps</artifactId>
  <type>zip</type>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-config</artifactId>
  <type>zip</type>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>core-cif-components-core</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>graphql-client</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.commerce.cif</groupId>
  <artifactId>magento-graphql</artifactId>
  <version>x.y.z</version>
</dependency>

Använd AEM Venia Reference Store

Ett annat alternativ för att starta ett CIF-projekt är att klona och använda AEM Venia Reference Store. AEM Venia Reference Store är ett exempel på en butiksapplikation som demonstrerar användningen av CIF Core Components för AEM. Det är avsett som en uppsättning med metodtips och en potentiell utgångspunkt för att utveckla din egen funktionalitet.

För att komma igång med Venia Reference Store behöver du bara klona Git-databasen och börja anpassa projektet efter dina behov.

OBSERVERA

Projektet Venia Reference Store innehåller två byggprofiler för AEM as a Cloud Service och AEM 6.5. Kontrollera project readme.md för att se hur de används.

Ytterligare resurser

På denna sida