Inställningar för Commerce Multi-Store

Adobe Experience Manager (AEM) CIF Core Components kan användas på flera AEM webbplatsstrukturer och den underliggande GraphQL-klientimplementeringen kan ansluta till olika Adobe Commerce-butiker/butiksvyer. Detta gör att projekt kan implementera komplexa flerbutiks-/flerplatsinställningar.

En videogenomgång av olika alternativ för integrering av flera Adobe Commerce Store-vyer med Adobe Experience Manager Sites.

Funktionerna för hantering av flera webbplatser i Live Copy och Language Copy används tillsammans med Commerce Integration Framework för att globalt hantera webbplatser i olika regioner och på olika språk.

Den rekommenderade konfigurationen är att använda en 1:1-relation mellan AEM och Adobe Commerce Store-vyn.

Så här ansluter du en AEM plats och AEM CIF kärnkomponenter till en dedikerad butiksvy:

Konfiguration

 1. Konfigurera flera butiker och butiksvyer enligt mönstret som beskrivs i Adobe Commerce webbplatser, butiker och vyer

 2. Kontrollera att anslutningen mellan AEM & Adobe Commerce fungerar.

 3. Skapa en underordnad konfiguration för CIF-Cloud Servicens konfiguration enligt följande:

  • AEM går till Verktyg -> Allmänt -> Konfigurationsläsaren
  • Välj den baskonfiguration som du har skapat
  • Skapa en konfiguration med stegen som beskrivs i punkt 2 ovan

  Den nya konfigurationen skapas som en underordnad konfiguration till den grundläggande konfigurationen. Du kan nu gå till Verktyg -> Allmänt -> Konfigurationsläsaren och skapa konfigurationsinställningarna.

  TIPS

  Commerce-kataloger kan hanteras med ID:n eller UID:n. UID introducerades i Adobe Commerce 2.4.2. Aktivera bara detta om e-handelsbackend har stöd för ett GraphQL-schema av version 2.4.2 eller senare.

 4. Tilldela den underordnade konfigurationen till en AEM plats

  • Gå till AEM Sites Console
  • Navigera till regionen eller språkroten i platsstrukturen. Till exempel: /content/venia/us _or_ /content/venia/us/en för Venias exempelsida
  • Markera sidan och öppna sidegenskaperna
  • Välj fliken Avancerat
  • I Configuration väljer du konfigurationen som du skapade i steg 3

Ytterligare resurser

På denna sida