Blandade medieuppsättningar

Senaste uppdatering: 2023-12-05
 • Skapat för:
 • User

Med blandade medieuppsättningar kan du skapa en blandning av bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i en presentation.

Blandade medieuppsättningar definieras av en banderoll med ordet MixedMediaSet. Om uppsättningen med blandade medier publiceras visas dessutom det publiceringsdatum som anges av ikonen World på banderollen tillsammans med det senaste ändringsdatumet, som anges av ikonen Pencil.

chlimage_1-137

OBSERVERA

Mer information om gränssnittet Resurser finns i Hantera resurser med Touch-gränssnittet.

Snabbstart: Blandade medieuppsättningar

Följ de här stegen för att komma igång snabbt med blandade medieuppsättningar:

 1. Överför dina resurser.

  Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Om det behövs kan du skapa bilduppsättningar och rotationsuppsättningar. Eftersom användare kan zooma in bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen måste du ta hänsyn till zoomningen när du väljer bilder. Se till att bilderna har en största storlek på minst 2 000 pixlar.

  Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

 2. Skapa blandade medieuppsättningar.

  Om du vill skapa en blandad medieuppsättning går du till sidan Resurser Create > Mixed Media Set och namnge uppsättningen, välj resurser och välj i vilken ordning bilderna ska visas.

  Se Arbeta med väljare.

 3. Konfigurera Förinställningar för blandad Media Viewer, efter behov.

  Administratörer kan skapa eller ändra visningsförinställningar för blandade medieuppsättningar. Om du vill visa de blandade medierna med en visningsförinställning väljer du uppsättningen med blandade medier och väljer sedan Viewers i listrutan till vänster.

  Om du vill skapa eller redigera visningsförinställningar går du till Tools > Assets > Viewer Presets.

  Se Lägga till och redigera visningsprogramförinställningar.

 4. Förhandsgranska blandade medieuppsättningar.

  Markera den blandade medieuppsättningen och du kan förhandsgranska den. Om du vill undersöka den blandade medieuppsättningen i det valda visningsprogrammet markerar du miniatyrbildikonerna. Du kan välja olika visningsprogram från Viewers som finns på den vänstra menyn.

 5. Publicera blandade medieuppsättningar.

  När du publicerar en blandad medieuppsättning aktiveras URL-adressen och strängen Embed. Dessutom måste du publicera visningsförinställningen.

 6. Länka URL:er till ditt webbprogram eller Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

  Adobe Experience Manager Assets skapar URL-anrop för blandade medieuppsättningar och aktiverar dem när du har publicerat de blandade medieuppsättningarna. Du kan kopiera dessa URL:er när du förhandsgranskar resurser. Du kan även bädda in dem på din webbplats.

  Välj den blandade medieuppsättningen och välj sedan i listrutan till vänster Viewers.

  Se Länka en blandad medieuppsättning till en webbsida och Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

Du kan redigera vid behov Blandade medieuppsättningar. Dessutom kan du visa och ändra Egenskaper för uppsättning med blandade media.

OBSERVERA

Om du har problem med att skapa uppsättningar finns mer information i Felsöka Dynamic Media.

Överför resurser

Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Kom ihåg att användare kan zooma in bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen. Välj därför bilder med den här zoomfunktionen i åtanke. Se till att bilderna har en största storlek på minst 2 000 pixlar.

Om du dessutom vill lägga till snurrsuppsättningar eller bilduppsättningar i den blandade medieuppsättningen skapar du även dem.

Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

Skapa blandade medieuppsättningar

Du kan lägga till bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i din uppsättning med blandade media. Se till att dina filer, bilduppsättningar och snurruppsättningar är klara att publiceras innan du lägger till dem i den blandade medieuppsättningen.

När du lägger till resurser i uppsättningen läggs de automatiskt till i alfanumerisk ordning. Du kan ändra ordning på eller sortera resurser manuellt när de har lagts till.

Så här skapar du blandade medieuppsättningar:

 1. Navigera till den plats där du vill skapa en blandad medieuppsättning i Resurser och välj Create och markera Mixed Media Set. Du kan också skapa uppsättningen inifrån en mapp som innehåller resurserna. Redigeraren för uppsättningar med blandade medier visas.

  chlimage_1-138

 2. I redigeraren för den blandade medieuppsättningen Title anger du ett namn för den blandade medieuppsättningen. Namnet visas i banderollen över den blandade medieuppsättningen. Du kan också ange en beskrivning.

  chlimage_1-139

  OBSERVERA

  När du skapar den blandade medieuppsättningen kan du ändra miniatyrbilden för den blandade medieuppsättningen eller låta Experience Manager välja miniatyrbilden automatiskt baserat på resurserna i den blandade medieuppsättningen. Om du vill välja en miniatyrbild väljer du Change thumbnail och markera en bild (du kan navigera till andra mappar för att hitta bilder också). Om du har valt en miniatyrbild och sedan vill att Experience Manager ska generera en från den blandade medieuppsättningen väljer du Switch to Automatic thumbnail.

 3. Om du vill markera resurser som du vill inkludera i din uppsättning med blandade media väljer du Resursväljaren. Markera dem och markera Select.

  Med resursväljaren kan du söka efter resurser genom att skriva ett nyckelord och välja Return. Du kan också använda filter för att förfina sökresultatet. Du kan filtrera efter sökväg, samling, filtyp och tagg. Markera filtret och välj sedan Filter -ikonen i verktygsfältet. Ändra vyn genom att markera ikonen View och markera List View, Column View eller Card View.

  Se Arbeta med väljare.

  chlimage_1-140

 4. Ändra ordning på resurserna genom att dra dem uppåt eller nedåt i listan (måste välja Reorder -ikon), om det behövs.

  chlimage_1-141

  Om du vill lägga till miniatyrbilder väljer du + thumbnail -ikonen bredvid bilden och navigera till miniatyrbilden som du vill använda. När du är klar markerar du alla miniatyrbilder Save.

  OBSERVERA

  Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset.

 5. Om du vill ta bort en resurs markerar du motsvarande kryssruta och väljer Delete Asset.

 6. Om du vill använda en förinställning väljer du Preset i det övre högra hörnet och välj en förinställning som ska användas för resurserna.

 7. Välj Save. Den skapade blandade medieuppsättningen visas i den mapp du skapade den i.

Redigera blandade medieuppsättningar

Du kan utföra olika redigeringsåtgärder för resurser i blandade medieuppsättningar direkt i användargränssnittet på samma sätt som andra resurser i Assets. Du kan även utföra följande åtgärder i Blandade medieuppsättningar:

 • Lägg till resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ändra ordning på resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ta bort resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Använd förinställningar för visningsprogram.
 • Ändra standardminiatyrbilden.

Så här redigerar du blandade medieuppsättningar:

 1. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över en resurs i en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon).

  • Hovra över en resurs i en blandad medieuppsättning, välj Select (bockmarkeringsikon) och sedan välja Edit i verktygsfältet.

  • Välj en resurs för en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon) i verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i redigeraren för den blandade medieuppsättningen:

  • Om du vill ändra ordning på resurser väljer du Assets (bildikon) drar du en resurs till en ny plats.

  • Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset. Navigera till resurserna. För varje resurs som du vill lägga till håller du pekaren över resursens bild (inte resursens namn) och väljer sedan bockmarkeringsikonen. I det övre högra hörnet väljer du Select.

  • Om du vill ta bort en resurs väljer du Assets (bildikon) och välj sedan resursen. I verktygsfältet väljer du Delete Asset.

  • Om du vill sortera resurser efter namn i stigande eller fallande ordning väljer du Assets (bildikon). Till höger om Assets välj ikonerna för cirkumflex uppåt eller nedåt.

   OBSERVERA
   • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media från valfritt visningsläge (till exempel Card View eller Column View) navigera till den blandade medieuppsättningen. Håll markören över resursen och markera sedan bockmarkeringsikonen så att du kan markera den. Tryck Backspace på tangentbordet eller välj More (tre punkter) i verktygsfältet och välj sedan Delete.

   • Du kan redigera resurserna i en uppsättning med blandade media genom att navigera till uppsättningen. Välj Set Members väljer du Pencil på en enskild resurs för att öppna redigeringsfönstret.

 3. Välj Save när du är klar med redigeringen.

  OBSERVERA
  • Om du vill redigera resurserna i en uppsättning med blandade media navigerar du till den blandade medieuppsättningen. Markera (markera inte) uppsättningen så att du kan öppna den på sidan Förhandsvisa Experience Manager. Markera nedåtpilen i den vänstra listen för att öppna listrutan och välj sedan Set Members. Håll markören över en resurs på sidan Ange medlemmar och välj sedan Edit (pennikon) för att öppna redigeringssidan.

  • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media - I valfritt visningsläge (som kortvyn eller kolumnvyn) går du till den blandade medieuppsättningen. Hovra på scenen och välj sedan Select (bockmarkeringsikon). Tryck Backspace på tangentbordet, eller välj More (rad om tre punkter), markera sedan Delete.

Förhandsgranska blandade medieuppsättningar

Se Förhandsgranska resurser om du vill ha mer information om hur du förhandsvisar blandade medieuppsättningar.

Publicera blandade medieuppsättningar

Se Publicera resurser om du vill ha mer information om hur du publicerar blandade medieuppsättningar.

OBSERVERA

Om den blandade medieuppsättningen inte hamnar helt i leveranstjänsten första gången du publicerar den publicerar du den blandade medieuppsättningen en andra gång.

På denna sida