Använd Dynamic Media-bildförinställningar

Senaste uppdatering: 2023-03-14
 • Skapat för:
 • User

Med bildförinställningar kan resurser dynamiskt leverera bilder i olika storlekar, i olika format eller med andra bildegenskaper som genereras dynamiskt. Du kan välja en förinställning när du exporterar för att formatera om bilder till specifikationer som administratören har angett.

Dessutom kan du välja en bildförinställning som är responsiv (anges av RESS när du har valt den).

Administratörer kan skapa och konfigurera bildförinställningar.

OBSERVERA

Smart bildbehandling fungerar med befintliga bildförinställningar. Den använder intelligens under de sista millisekunderna för att ytterligare minska bildfilens storlek baserat på webbläsarens eller nätverkets anslutningshastighet. Se Smart bildbehandling för mer information.

Du kan använda en bildförinställning på en bild när du vill förhandsvisa den.

Så här använder du Dynamic Media-bildförinställningar:

 1. Öppna resursen och markera listrutan i den vänstra listen och välj sedan Renditions.

  OBSERVERA
  • Statiska återgivningar visas i den övre halvan av rutan. Dynamiska återgivningar visas i den nedre halvan. Om du bara använder dynamiska återgivningar kan du använda URL-adressen för att visa bilden. The URL visas bara om du väljer en dynamisk återgivning. The RESS visas bara om du väljer en förinställning för responsiv bild.

  • Systemet visar flera renderingar när du väljer Renditions i en tillgångs detaljvy. Du kan öka antalet förinställningar som visas. Se Öka antalet bildförinställningar som visas.

  chlimage_1-208

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska bildförinställningen väljer du en dynamisk återgivning.
  • Om du vill visa popup-fönstret väljer du URL, Embed, eller RESS.
  OBSERVERA

  Om tillgången och bildförinställningen ännu inte publiceras, URL (eller URL- och RESS-knapparna, om tillämpligt) är inte tillgängliga.

  Observera också att bildförinställningar automatiskt publiceras på en Dynamic Media S7-server.

På denna sida