Release-opmerkingen

Bekijk de nieuwe functies, verbeteringen, belangrijke problemen die zijn opgelost en bekende problemen in de Adobe Experience Manager Assets Brand Portal 2023.08.0-release.

Gegevens vrijgeven

Product Adobe Experience Manager Assets Brand Portal
Versie 2023.08.0
Datum augustus 2023

Overzicht

Met Adobe Experience Manager (AEM) Assets Brand Portal kunt u eenvoudig goedgekeurde creatieve middelen aanschaffen, beheren en veilig distribueren aan externe partijen en interne zakelijke gebruikers op verschillende apparaten. Het draagt bij tot een efficiëntere verdeling van activa, versnelt de marktperiode voor activa en vermindert het risico van niet-naleving en ongeoorloofde toegang. Met Brand Portal kunnen gebruikers bestanden in door het bedrijf goedgekeurde indelingen doorbladeren, zoeken, voorvertonen, downloaden en exporteren, altijd en overal.

Nieuwe functies in 2023.08.0

Kritieke problemen opgelost

Oplossingen en verbeteringen voor problemen

Deze release bevat de volgende verbeteringen:

 • Prestatieverbeteringen tijdens het laden van elementen op de Download pop-up.
 • Wanneer u een middel of een vertoning van een middel downloadt, wordt het nu gedownload in zijn originele dossiertype formaat in plaats van een zip dossier.

Deze release bevat de volgende opgeloste problemen:

 • De lange labels of labels worden niet correct weergegeven voor zoekfilters.
 • Kan namen van lange vertoningen niet weergeven in het dialoogvenster Downloaden.
 • Kan geen voorvertoning van video-elementen weergeven in de kaartweergave.

Eerdere versies

Release mei 2023

Opgeloste problemen
Deze release bevat oplossingen voor de volgende kritieke problemen:

 • Als er een fout optreedt tijdens het downloaden van een element van een gedeelde koppeling, kunt u het Notice en Close de labels van de foutmelding zijn niet gelokaliseerd.
 • Brand Portal-schermen Koptekstvelden aanvragen te groot fout tijdens het openen van zoekfilters met Filter venster.

Bekende problemen
Deze release bevat de volgende bekende problemen:

 • Gedeeltelijke lokalisatie in de rapportinhoud van Asset sourcing.
 • Enkele velden van het gebruikersprofiel kunnen niet worden bewerkt in het gebruikersprofiel.

Release van februari 2023

Opgeloste problemen

Deze release bevat oplossingen voor de volgende kritieke problemen:

 • Profielafbeelding kan niet worden bijgewerkt op de Brand Portal.
 • De grootte van het deelvenster van de inhoudsstructuur kan niet worden gewijzigd. Als de bestandsnaam langer is dan de standaardbreedte van de inhoudsstructuur, kunt u de inhoudsstructuur niet zowel horizontaal als verticaal slepen. Hierdoor zijn langere bestandsnamen niet leesbaar.
 • De zoekresultaten zijn inconsistent voor dezelfde eigenschap die tweemaal in de zoekformulieren wordt gebruikt.
 • De tekst op de tussenliggende aanmeldingspagina's is niet voor alle talen gelokaliseerd.

Verbeteringen

Deze release bevat de volgende verbeteringen:

 • Er is nu een nieuwe, moderne PDF-viewer beschikbaar voor een verbeterde voorvertoning van de PDF-elementen.

 • U kunt er nu voor kiezen om berichten voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen in of uit te schakelen voor beheerders. Navigeren naar General Settings en dan in- of uitschakelen Notify Administrator of asset contribution.

  Beheerder op de hoogte stellen van middelenbijdrage

 • Een niet-geautoriseerde gebruiker kan geen toegang tot de Brand Portal aanvragen als de toegang tot de aanvraag is uitgeschakeld.

 • De organisaties die alleen provisioned zijn voor Brand Portal, zijn zichtbaar in de lijst met profielkiezers.

Bekende problemen

Deze release bevat de volgende bekende problemen:

 • Gedeeltelijke lokalisatie in de rapportinhoud van Asset sourcing.
 • Enkele velden van het gebruikersprofiel kunnen niet worden bewerkt in het gebruikersprofiel.

Release oktober 2022

Kritieke problemen opgelost

Deze release bevat oplossingen voor de volgende kritieke problemen:

 • Langzame reactietijden terwijl het kopiëren van grote dossiers van Brand Portal aan een derdehulpmiddel.
 • Als u het selectievakje voor het aantal vertoningen inschakelt, worden de selectievakjes voor het selecteren van afzonderlijke uitvoeringen uitgeschakeld.
 • Langzame reactietijd voor zoeken.
BELANGRIJK

De pulsmeldingen in AEM Assets Brand Portal zullen vanaf 1 december 2022 worden stopgezet. In plaats van Pulse-meldingen, zult u e-mailmeldingen blijven ontvangen voor de volgende gebeurtenissen:

 • Elementen delen via koppeling
 • Toegang aanvragen
 • Mappen met bijdragen delen
 • Exporteren naar AEM starten
 • Exporteren naar AEM voltooid

Release van augustus 2022

Kritieke problemen opgelost

Deze release bevat oplossingen voor de volgende kritieke problemen:

 • Als NUI een element niet verwerkt in Experience Manager, geeft Brand Portal een onjuiste status voor het importeren van elementen weer.
 • Wanneer de voorvertoningsactie mislukt, is er geen melding om de fout te melden.
 • Onnauwkeurige waarde voor de eigenschap totalUploadedSize voor elk element is vast.
 • Wanneer u op Alle items downloaden en er zijn veel uitvoeringen beschikbaar voor een element, downloadt Brand Portal een ongeldig ZIP-bestand.
 • De vertaling van sommige tekenreeksen wordt afgebroken in de Brand Portal-gebruikersinterface.

Release mei 2022

Nieuwe functies

Brand Portal voert nu om de twaalf uur automatische taken uit om alle Brand Portal-middelen te verwijderen die naar AEM worden gepubliceerd. U hoeft daarom de middelen in de map Contribution niet handmatig te verwijderen om de mapgrootte onder de drempelwaarde te houden.

Kritieke problemen opgelost

Deze release bevat oplossingen voor de volgende kritieke problemen:

 • Wanneer u een map of een verzameling downloadt die elementen met kleurtags bevat, wordt ook een XML-bestand gedownload.
 • Wanneer u een video downloadt die uitvoeringen bevat, maakt Brand Portal een ongeldig ZIP-bestand.
 • Wanneer u voorinstellingen en elementen maakt op AEM auteur en deze publiceert naar Brand Portal en vervolgens dynamische vertoningen selecteert tijdens het downloaden van de elementen, kunt u het gedownloade ZIP-bestand niet uitpakken.
 • Problemen tijdens het downloaden van video-elementen uit bepaalde mappen op Brand Portal.
 • Wanneer u de URL van de map Contribution deelt via een e-mail, kunnen de rollen Viewer en Editor problemen ondervinden bij het openen van de bovenliggende map via de breadcrumb.
 • Het bron gepubliceerde rapport toont een onjuiste tijd van het baanbegin.

Release van februari 2022

Nieuwe functies

 • De drempel van sessietime-out voor de gastgebruikers is verlaagd van 2 uur naar 15 minuten.
 • De aanvullende View pages Deze optie is verwijderd voor PDF met meerdere pagina's omdat de gebruiker de pagina's PDF nu kan bekijken in de Adobe Document Cloud Viewer.
 • De gebruikers kunnen niet naar mappen zoeken, navigeren of deze openen. De gebruikersinterface geeft het foutbericht weer: Failed to load data.
 • De Renditions bevat niet alle statische uitvoeringen van de elementen die naar Brand Portal zijn gepubliceerd.
 • De Renditions worden de slimme uitsnijduitvoeringen van het element weergegeven, maar de gebruiker kan de slimme uitsnijduitvoeringen niet voorvertonen of downloaden.
 • In het dialoogvenster Downloaden worden de slimme uitsnijduitvoeringen van het geselecteerde element weergegeven, maar de gebruiker kan de slimme uitsnijduitvoeringen niet downloaden.
 • Een gebruiker die geen beheerder is, krijgt alleen de oorspronkelijke uitvoering van het element wanneer een element wordt gedownload. Het systeem en de aangepaste uitvoeringen worden niet gedownload.
 • Wanneer u een zoekfilter toepast om een element te downloaden, wordt de knop Download is uitgeschakeld in het dialoogvenster Downloaden en de gebruiker kan het element niet downloaden.
 • Indien Smart Tags en (of) Color Tags zijn ingeschakeld, wordt in het dialoogvenster Downloaden de lijst json bestanden als vertoningen en downloadt deze json bestanden in de gearchiveerde ZIP-map.
 • De anonieme gebruikers kunnen geen elementen downloaden via een gedeelde koppeling omdat de koppeling wordt omgeleid naar de Brand Portal-aanmeldingspagina.
 • Het systeem geeft niet de juiste waarde weer voor het aantal actieve gelijktijdige gebruikers.

Talen

De Brand Portal-gebruikersinterface is beschikbaar in de volgende talen:

 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Italiaans
 • Braziliaans Portugees
 • Japans
 • Vereenvoudigd Chinees
 • Koreaans

Gecertificeerde Platforms

Als u wilt weten welke platforms zijn gecertificeerd voor deze release van Brand Portal, raadpleegt u de Ondersteuning voor interface die geoptimaliseerd is voor touch in de tabel in de Ondersteunde browsers voor gebruikersinterface voor ontwerpen deel van Technische vereisten.

Toegang tot en ondersteuning voor producten (beperkt aantal sites)

Deze sites zijn alleen beschikbaar voor klanten. Als u een klant bent en toegang nodig hebt, neemt u contact op met uw Adobe-accountmanager.

Op deze pagina