Verouderde en verwijderde functies

Adobe evalueert continu de productfuncties, zodat oudere functies na verloop van tijd kunnen worden bijgewerkt of vervangen door modernere alternatieven om de algehele waarde voor de klant te verbeteren. Hierbij wordt altijd zorgvuldig gekeken naar compatibiliteit met oudere versies.

Om de aanstaande verwijdering of vervanging van AEM mogelijkheden mee te delen, zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Aankondiging van afkeuring komt voorop. Hoewel afgekeurd, zijn de mogelijkheden nog beschikbaar maar niet verder verbeterd.
  2. Het verwijderen van verouderde mogelijkheden komt in de volgende belangrijkste versie op zijn vroegst voor. De werkelijke streefdatum voor verwijdering wordt bekendgemaakt.

Dit proces biedt klanten minstens één releasecyclus om hun implementatie aan een nieuwe versie of opvolger van een vervangen capaciteit aan te passen, alvorens daadwerkelijke verwijdering.

Verouderde functies

Deze sectie maakt een lijst van eigenschappen en mogelijkheden die als verouderd met AEM 6.5 zijn gemerkt. In het algemeen worden functies die in een toekomstige release verwijderd moeten worden, eerst vervangen, met een alternatief dat beschikbaar is.

Klanten wordt aangeraden na te gaan of zij de functie/functionaliteit in hun huidige implementatie gebruiken en plannen te maken om hun implementatie te wijzigen en het meegeleverde alternatief te gebruiken.

Gebied Functie Vervanging Versie (SP)
Sites Eigenschappen van Experience Fragments voor Status van sociale media. 6.5.11.0.
Sites Sjablonen voor inhoudsfragmenten maken. Op modellen gebaseerde gestructureerde inhoudsfragmenten nu. 6.5.11.0.
Creative Cloud-integratie AEM naar het delen van mappen in Creative Cloud is in AEM 6.2 geïntroduceerd als een manier om creatieve gebruikers toegang te geven tot middelen van AEM, zodat ze ze kunnen openen in Creative Cloud en uploadt u nieuwe bestanden of slaat u wijzigingen op in AEM. Een nieuwe mogelijkheid die wordt vrijgegeven in de Creative Cloud-toepassing, de Adobe Asset Link, biedt een veel betere gebruikerservaring en een krachtigere toegang tot middelen van AEM rechtstreeks vanuit Photoshop, InDesign en Illustrator. Adobe is niet van plan om verdere verbeteringen aan te brengen in de AEM voor het delen van mappen in Creative Cloud. Terwijl de eigenschap in AEM inbegrepen is, worden de klanten geadviseerd om vervangingsoplossingen te gebruiken. Klanten wordt aangeraden over te schakelen op nieuwe integratiemogelijkheden voor Creative Cloud, waaronder Adobe Asset Link of AEM desktop app.
Assets AssetDownloadServlet is standaard uitgeschakeld voor de publicatie-instanties. Zie voor meer informatie Controlelijst voor AEM. Configuratie beschreven op Controlelijst voor AEM.
DTM-tagbeheer De integratie met DTM (Dynamic Tag Manager) is afgekeurd. Overschakelen naar Adobe Experience Platform Launch als tagbeheer.

Verwijderde functies

Deze sectie bevat een lijst met functies en mogelijkheden die zijn verwijderd uit AEM 6.5. In eerdere versies waren deze mogelijkheden gemarkeerd als afgekeurd.

Gebied Functie Vervanging Versie (SP)
Integratie met Experience Cloud U kunt uw elementen synchroniseren met Experience Cloud het gebruiken van het vormen via Adobe I/O. Adobe Experience Cloud vroeger werd geroepen Adobe Experience Cloud. Als u vragen hebt, contact opnemen met Adobe Klantenondersteuning.
Activity Map Analytics De versie van de Activity Map die in AEM is opgenomen. Vanwege beveiligingswijzigingen in de Adobe Analytics API is het niet langer mogelijk om de versie van de Activity Map te gebruiken die in AEM is opgenomen. Gebruik de ActivityMap-plug-in van Adobe Analytics.
Integrations De integratie ExactTarget is verwijderd uit de standaarddistributie (QuickStart) en het is niet meer beschikbaar. Geen vervanging.
Integraties De integratie met de Salesforce-API is verwijderd uit de standaarddistributie (QuickStart) en is nu een extra pakket voor installatie vanaf Softwaredistributie. De functie is nog steeds beschikbaar.
Forms De ondersteuning voor de Adobe Central Migration Bridge-service is verwijderd omdat het Adobe Central-product niet meer wordt ondersteund. Geen vervanging.
Forms com.adobe.fd.df.fdinternal.model.ConfigurationInstance Geen vervanging.
Forms com.adobe.fd.ccm.channels.print.fdinternal.api.service.PrintDataTransformer Geen vervanging
Forms Single-hop verbetering van LiveCycle ES4 SP1 aan AEM 6.5 Forms op JEE is niet beschikbaar Zie beschikbare upgradepaden in AEM Forms-upgradedocumentatie.
Forms Ondersteuning voor clustering via UPD is verwijderd uit AEM Forms op JEE U kunt slechts op TCP-Gebaseerde groepering in AEM Forms op JEE gebruiken. Als u een UDP multicast server van een vorige versie aan AEM 5.5 Forms op JEE bevordert, voer handconfiguraties uit om op TCP gebaseerde gemfire zich het groeperen over te schakelen. Zie voor gedetailleerde instructies Upgrade uitvoeren naar AEM 6.5-formulieren op JEE
Ontwikkelaars Firebug Lite is verwijderd uit de standaarddistributie (QuickStart) De ingebouwde browserconsoles voor ontwikkelaars gebruiken
Ontwikkelaars Verwijderen customJavaScriptPath ondersteuning in HTML Client Library Manager. Geen vervanging
Assets De functie voor het offloaden van elementen is verwijderd uit Adobe Experience Manager 6.5 Er is geen vervanging beschikbaar.
Cache system/console/slingjsp is verwijderd, is niet meer beschikbaar in AEM 6.5. Klassen en de cache wordt iets opgeslagen onder de bundel FileSystem ClassLoader van Apache Sling Commons. U kunt het bundelnummer in de AEM webconsole controleren en de cachemap rechtstreeks uit het bestandssysteem verwijderen (crx-quickstart/launchpad/felix/bundle<ID>).

Vooraankondiging voor volgende release

Deze sectie wordt gebruikt om de aanstaande veranderingen in de toekomstige versies aan te kondigen. De aangekondigde wijzigingen zijn nog niet effectief, maar zullen gevolgen hebben voor klanten. De functies zijn bijvoorbeeld nog niet verouderd, maar hebben invloed op de gebruikers na de veroudering. Deze updates worden verstrekt voor planningsdoel.

Gebied Functie Aankondiging
Stichting UI Framework Adobe is van plan om de Coral UI 2 componenten in 2019 te schrappen. Coral UI 3 werd geïntroduceerd met AEM 6.2 en AEM 6.5 is volledig gebaseerd op koraal 3. Adobe raadt klanten en partners aan die douane UIs met Koraal 2 hebben gebouwd om hen aan Koraal 3 te refactored. Adobe biedt een hulpmiddel om de dialogen van Coral 2 om te zetten in Coral 3 - Meer informatie.

Op deze pagina