Läs om hur du skapar modeller för innehållsfragment i AEM

Story hittills

I början av AEM Headless Content Author Journey den Grundläggande om innehållsmodellering för Headless med AEM har omfattat de grundläggande begrepp och termer som är relevanta för utvecklingen av headless.

Den här artikeln bygger vidare på dessa så att du förstår hur du skapar egna modeller för innehållsfragment för AEM headless-projekt.

Syfte

  • Målgrupp: Nybörjare
  • Syfte: koncept och mekanismer för att modellera innehåll för headless CMS med Content Fragments Models.

Skapa modeller för innehållsfragment

Sedan kan du skapa modellerna för innehållsfragment och definiera strukturen. Detta kan du göra under Verktyg -> Resurser -> Modeller för innehållsfragment.

Content Fragment Models in Tools

När du har valt detta navigerar du till modellens plats och väljer Skapa. Här kan du ange olika nyckeldetaljer.

Alternativet Aktivera modell är aktiverat som standard. Det innebär att din modell kommer att vara tillgänglig för användning (när du skapar innehållsfragment) så snart du har sparat den. Du kan inaktivera detta om du vill - det finns möjligheter att senare aktivera (eller inaktivera) en befintlig modell.

Skapa innehållsfragmentmodell

Bekräfta med Skapa så kan du Öppna din modell för att börja definiera strukturen.

Definiera modeller för innehållsfragment

När du först öppnar en ny modell ser du en stor tom yta till vänster och en lång lista med Datatyper till höger:

Tom modell

Så vad ska man göra?

Du kan dra instanser av Datatyper till vänster - du definierar redan din modell!

Definiera fält

När du lägger till en datatyp måste du definiera Egenskaper för det fältet. De beror på vilken typ som används. Till exempel:

Dataegenskaper

Du kan lägga till så många fält du behöver. Till exempel:

Content Fragment Model

Dina innehållsförfattare

Innehållsförfattarna kan inte se de faktiska datatyper och egenskaper som du har använt för att skapa modeller. Det innebär att du kan behöva ange hjälp och information om hur specifika fält fylls i. Grundläggande information får du om du använder fältetiketten och standardvärdet, men mer komplex ärendespecifik dokumentation kan behöva övervägas.

OBSERVERA

Se Ytterligare resurser - modeller för innehållsfragment.

Hantera modeller för innehållsfragment

Hantera dina modeller för innehållsfragment inkluderar:

  • Om du aktiverar (eller inaktiverar) dem blir de tillgängliga för författare när du skapar innehållsfragment.
  • Borttagning - borttagning behövs alltid, men du måste vara medveten om att du tar bort en modell som redan används för innehållsfragment, särskilt fragment som redan är publicerade.

Publicering

Modeller för innehållsfragment måste publiceras när/innan beroende innehållsfragment publiceras.

OBSERVERA

Om en författare försöker publicera ett innehållsfragment för vilket modellen ännu inte har publicerats, visas detta i en urvalslista och modellen publiceras med fragmentet.

Så snart en modell har publicerats låst till skrivskyddat läge på författaren. Detta syftar till att förhindra ändringar som kan leda till fel i befintliga GraphQL-scheman och -frågor, särskilt i publiceringsmiljön. Den anges i konsolen av Låst.

När modellen är Låst (i läget SKRIVSKYDDAD) kan du se modellernas innehåll och struktur, men du kan inte redigera dem direkt; trots att du kan hantera Låst modeller från antingen konsolen eller modellredigeraren.

What's Next

Nu när du har lärt dig grunderna är nästa steg att börja skapa egna modeller för innehållsfragment.

Ytterligare resurser

På denna sida