Sammanfattning av nya funktioner | AEM 6.5 Forms

Transaktionsrapporter

Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

Med transaktionsrapporter kan du samla in och spåra antalet skickade formulär, bearbetade dokument och återgivna dokument. Målet med att spåra dessa transaktioner är att fatta ett välgrundat beslut om produktanvändningen och att balansera investeringar i maskinvara och programvara. Några exempel på transaktioner är:

 • Inlämning av ett adaptivt formulär, ett HTML5-formulär eller en formuläruppsättning
 • Återgivning av en utskrift eller webbversion av en interaktiv kommunikation
 • Konvertering av ett dokument från ett filformat till ett annat

Mer information om hur du konfigurerar och använder transaktionsrapporter finns i Översikt över transaktionsrapporter.

En exempeltransaktionsrapport

Interaktiv kommunikation

Definiera visningsmönster för data

Nu kan man definiera datavisningsmönster för fält, variabler och element i formulärdatamodell. Till exempel datum-, valuta- eller telefonformat.

Använd nya diagramtyper

Nu kan du lägga till Kvadrantdiagram med flera serier till interaktiv kommunikation.

Sortera kolumner i en tabell

Nu kan du sortera kolumner i en tabell i Interactive Communication. Du kan binda och sortera tabellkolumner med statisk text eller datamodellsobjekt.

Använda nya komponenter i en webbkanal

Nu kan du lägga till komponenterna Button och Separator i webbkanalen. Mer information finns i Lägg till Button-komponent i webbkanalen och Separatorkomponent i webbkanal.

Layoutläge för att ändra storlek på komponenter

Nu kan du växla till Layoutläge för att ändra storlek på komponenter i webbkanalen med ett WYSIWYG-gränssnitt.

Förbättringar av användbarheten

De som skapar interaktiv kommunikation kan nu använda olika lättanvända funktioner samtidigt som de skapar korrespondenser. Listan över åtgärder omfattar:

Förbättringar i synkroniseringsprocessen

Det finns flera förbättringar i den automatiska webbkanalslayouten med hjälp av kanalen Skriv ut.

Interactive Communications Charts

Adaptiv Forms

Använda Adobe Sign molnbaserade digitala signaturer i Adaptive Forms

Molnbaserade digitala signaturer eller fjärrsignaturer är en ny generation av digitala signaturer som fungerar på datorer, mobila enheter och webben - och som uppfyller de högsta efterlevnads- och säkerhetsnivåerna för autentisering av signerare. Nu kan du signera ett adaptivt formulär med molnbaserade digitala signaturer.

Bädda in ett adaptivt formulär eller interaktiv kommunikation i AEM Sites Single Page-program

Med AEM Forms kan du sömlöst bädda in ett adaptivt formulär eller Interaktiv kommunikation i ett AEM Sites-program för en enda sida (SPA). Det inbäddade adaptiva formuläret och den interaktiva kommunikationen fungerar fullt ut och användarna kan fylla i och skicka formuläret utan att behöva lämna sidan. Det hjälper användaren att hålla sig i rätt kontext för andra element på webbsidan och interagera samtidigt med det adaptiva formuläret eller den interaktiva kommunikationen.

Sortera kolumner i tabeller med adaptiva formulär

Du kan sortera valfri kolumn i en tabell med adaptiva formulär i stigande eller fallande ordning. Du kan använda sortering på tabellkolumner med statisk text, datamodellsobjektegenskaper eller en kombination av statiska text- och datamodellsobjektsegenskaper.

Begränsa tillgängligheten för adaptiva Forms-mallar till specifika sökvägar

Anpassade formulär har lagt till stöd för egenskapen cq:allowedPaths. Egenskapen begränsar tillgången till adaptiva Forms-mallar till specifika sökvägar.

Lägg till kryssrutor i det adaptiva formuläret dynamiskt

Nu kan du definiera regler för lägga till kryssrutor i det adaptiva formuläret dynamiskt baserat på en anpassad funktion, ett formulärobjekt eller en objektegenskap.

AEM

Använd variabler i AEM arbetsflöden

Variabler möjliggör arbetsflödessteg för att lagra och skicka metadata mellan arbetsflödessteg vid körning. Du kan skapa olika typer av variabler för att lagra olika typer av data. Exempel: heltal, strängar, dokument eller instanser av formulärdatamodell. Vanligtvis använder du en variabel eller en samling variabler när du behöver fatta ett beslut baserat på det värde som den innehåller eller för att lagra information som du behöver senare i en process.

Variabler är ett tillägg till MetaDataMap -gränssnittet i den tidigare versionen. Det sparar tid när det gäller att utveckla anpassad ECMAScript-kod som används för att hämta och uppdatera metadatavärden. Du fortsätter att använda MetaDataMap-gränssnittet och ECMAScript-koden för att hantera metadata. Några fördelar med att använda variabler framför MetaDataMap och ECMAScript är:

 • Dynamisk lagring, uppdatering och användning av värden som lagras i en variabel i hela arbetsflödet utan att vara beroende av anpassad kod
 • Hämta och uppdatera värden direkt till en formulärdatamodell och en datafil (XML/JSON) för ett skickat formulär
 • Lagra kompletta dokument i en variabel för dokumentbearbetning

Steget Gå till, eller Dela, och alla AEM Forms arbetsflödessteg har stöd för variabler. Du kan använda MetaDataMap-gränssnittet för att komma åt variabler i arbetsflödessteg som inte har inbyggt stöd för variabler. Mer information finns i Variabler i AEM arbetsflöden.

Ställa in en variabel i ett arbetsflöde

Använda ett arbetsflöde med olika adaptiva Forms

Du kan ange ett anpassat formulär för tilldelningsuppgifterna och dokument med dokumentsteg för formulärbaserade arbetsflöden i körningsmiljön. Det gör att ett arbetsflöde kan fungera med olika adaptiva Forms. Du kan bestämma vilken metod som ska användas för att välja ett anpassat formulär när du utformar arbetsflödet. Det adaptiva formuläret kan placeras på en absolut sökväg, skickas som nyttolast till arbetsflödet eller vara tillgängligt på en sökväg som beräknas med en variabel.

Använd de förbättrade loggningsfunktionerna i formulärbaserade arbetsflödessteg

Loggningsfunktionerna i blankettbaserade arbetsflödessteg är standardiserade. Nu kan alla formulärbaserade arbetsflödessteg producera loggar som är lika standardiserade. Det förbättrar felsökningshastigheten.

Dataintegrering

Du kan nu:

Plattforms- och säkerhetsuppdateringar

Viktiga plattformsuppdateringar

AEM Forms kan konfigureras med valfri kombination av operativsystem, programservrar, databaser, databasdrivrutiner, JDK, LDAP-servrar och e-postservrar som stöds. Nedan följer de största förändringarna i plattformar som stöds:

Komponent Stöd borttaget
Operativsystem
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • IBM AIX*
 • Sun Solaris*
Programservrar
 • WebSphere Liberty-profil
 • Oracle WebLogic
Databaser
 • IBM DB2
 • ORACLETS RAC
LDAP-servrar
 • Microsoft Active Directory 2012
 • Novell eDirectory 8.8.7
 • IBM Lotus Domino 8.5.0
E-postservrar
 • IBM Lotus Domino 8.5.0
Anslutningar
 • Connector for Microsoft Sharepoint 2013
 • Connector for EMC Documentum 7.0
AEM Forms
 • Stöd för Windows 8.1
Java
 • Java 11

* Kontakta Adobe Support för information om migrering till en annan plattform

Nytt HTML5-baserat användargränssnitt

I linje med det planerade EOL-programmet för Flash Player i Adobe och den övergripande inriktningen på att migrera Flash-baserat innehåll till öppna standarder har AEM 6.5 Forms ersatt det Flash-baserade gränssnittet för hälsoövervakning, processhantering, Reader-tillägg och användargränssnittet för kategorihantering i AEM Forms på JEE Administration Console med HTML5-baserat användargränssnitt.

Säkerhetsförbättringar

 • AEM 6.5 Forms på JEE-administrationskonsolens gränssnitt baseras nu på Apache Struts 2.5.
 • AEM 6.5 Forms använder nu jQuery till 3.2.1 och jQuery UI 1.12.1. Se, uppgraderingsdokumentation för ändringens inverkan.

Förbättrad tillgänglighet

AEM 6.5 Forms har förbättrat tillgängligheten till AEM Forms Workspace.

På denna sida