Konfigurerar cookie-användning

AEM tillhandahåller en tjänst som gör att du kan konfigurera och styra hur cookies används med dina webbsidor:

 • En konfigurerbar tjänst på serversidan upprätthåller en lista över cookies som kan användas.
 • Med ett javascript-API kan din javascript-kod verifiera att en cookie kan användas.

Använd den här funktionen för att kontrollera att sidorna uppfyller användarnas samtycke när det gäller användningen av cookies.

Konfigurerar tillåtna cookies

Konfigurera avanmälningstjänsten för Adobe Granite för att ange hur cookies ska användas på dina webbsidor. I följande tabell beskrivs de egenskaper som du kan konfigurera.

Om du vill konfigurera tjänsten kan du använda webbkonsolen eller lägga till en OSGi-konfiguration i databasen. I följande tabell beskrivs de egenskaper som du behöver för någon av metoderna. Tjänstens-PID är com.adobe.granite.optout för en OSGi-konfiguration.

Egenskapsnamn (webbkonsol) OSGi-egenskapsnamn Beskrivning
Cookies för avanmälan optout.cookies Namnen på cookies som anger, när de finns på användarens enhet, att användaren inte har godkänt att använda cookies.
Avanmäl HTTP-huvuden optout.headers Namnen på HTTP-rubriker som anger, i förekommande fall, att användaren inte har samtyckt till att använda cookies.
Cookies i vitlista optout.whitelist.cookies En lista över cookies som är viktiga för att webbplatsen ska fungera och som kan användas utan användarens samtycke.

Använd javascript på klientsidan för att anropa tjänsten Adobe Granite Opt-Out för att verifiera att du kan använda en cookie. Använd Granite.OptOutUtil javascript-objektet om du vill utföra någon av följande åtgärder:

 • Hämta en lista med cookie-namn som anger att användaren inte godkänner att cookies används i spårningssyfte.
 • Hämta en lista med cookies som kan användas.
 • Avgör om webbläsaren innehåller en cookie som anger att användaren inte godkänner användningen av cookies för spårning.
 • Avgör om en viss cookie kan användas.

Granite.utils klientbiblioteksmappen innehåller objektet Granite.OptOutUtil. Lägg till följande kod i sidhuvud-JSP för att inkludera en länk till javascript-biblioteket:

<ui:includeClientLib categories="granite.utils" />

Följande javascript-funktion avgör till exempel om cookien COOKIE_NAME får användas innan den skrivs till den:

function writeCookie(value){
  if (!Granite.OptOutUtil.maySetCookie("COOKIE_NAME"))
   return;
  if (value) {
   value = encodeURIComponent(value);
   document.cookie = "COOKIE_NAME=" + value;
  }
}

Granite.OptOutUtil JavaScript-objektet

Med Granite.OptOutUtil kan du avgöra om cookie-användning är tillåten.

funktionen getCookieNames()

Returnerar namnen på de cookies som, i förekommande fall, anger att användaren inte har gett sitt samtycke till användningen av cookies.

Parametrar

Inget.

Returnerar

En array med cookie-namn.

funktionen getWhitelistCookieNames()

Returnerar namnen på cookies som kan användas oavsett användarens samtycke.

Parametrar

Inget.

Returnerar

En array med cookie-namn.

isOptedOut(), funktion

Avgör om användarens webbläsare innehåller cookies som anger att samtycke inte har getts för att använda cookies.

Parametrar

Inget.

Returnerar

Ett booleskt värde på true om det finns en cookie som inte anger något samtycke, och värdet false om ingen cookie anger att den inte medgett.

Funktionen maySetCookie(cookieName)

Avgör om en viss cookie kan användas i användarens webbläsare. Den här funktionen motsvarar att använda funktionen isOptedOut när du avgör om den angivna cookien finns med i listan som funktionen getWhitelistCookieNames returnerar.

Parametrar

 • cookieName: Sträng. Namnet på kakan.

Returnerar

Ett booleskt värde på true om cookieName kan användas, eller ett värde på false om cookieName inte kan användas.

På denna sida