ContextHub

ContextHub är ett ramverk för att lagra, ändra och presentera kontextdata. Javascript-API:t på klientsidan gör att du kan komma åt data för att anpassa innehåll.

OBSERVERA

Referensimplementeringen We.Retail implementerar ContextHub och kan fungera som referens när du integrerar ContextHub i ditt eget projekt.

FÖRSIKTIGHET

Sökvägen som innehåller den exempel på ContextHub-konfiguration som används av We.Retail-referensimplementeringen ( /libs/settings/cloudsettings/legacy) ska bara användas som referens när du skapar en egen konfiguration.

Den ska inte användas i ett projekt som din egen ContextHub-konfiguration.

Persistence

ContextHub lagrar kontextdata på klienten. Med ContextHub Javascript API kan du komma åt arkiv för att skapa, uppdatera och ta bort data efter behov. Därför representerar ContextHub ett datalager på dina sidor.

Varje ContextHub-butik är en instans av en fördefinierad lagringstyp:

Segmentering

ContextHub innehåller en segmenteringsmotor som hanterar segment och fastställer vilka segment som matchas för den aktuella kontexten. Flera segment är definierade. Du kan använda Javascript-API:t för att identifiera lösta segment.

Presentation

Med verktygsfältet ContextHub kan marknadsförare och författare visa och ändra lagringsdata för att simulera användarupplevelsen när de skapar sidor. Verktygsfältet består av grupper med gränssnittsmoduler som ger åtkomst till ContextHub-butiker.

Varje ContextHub-gränssnittsmodul är en instans av en fördefinierad modultyp:

Utvecklare måste lägga till ContextHub-komponenten på sidan.

På denna sida