Designer och designern

FÖRSIKTIGHET

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en webbplats baserat på det klassiska användargränssnittet. Adobe rekommenderar att du utnyttjar den senaste AEM tekniken för dina webbplatser enligt beskrivningen i artikeln Komma igång med att utveckla AEM Sites.

Designer används för att skapa en design för din webbplats med det klassiska användargränssnittet i AEM.

OBSERVERA

Mer information om webbtillgänglighet finns i AEM och Web Accessibility Guidelines.

Använda Designer

Din design kan definieras i avsnittet designs på fliken Verktyg:

screen_shot_2012-02-01at30237pm

Här kan du skapa den struktur som krävs för att lagra designen och sedan överföra CSS och bilder som behövs.

Designer lagras under /apps/<your-project>. Sökvägen till designen som ska användas för en webbplats anges med egenskapen cq:designPath för noden jcr:content.

chlimage_1-74

OBSERVERA

Alla ändringar som görs på en sida i designläge bevaras under designnoden på webbplatsen och tillämpas automatiskt på alla sidor som har samma design.

Vad du behöver

För att förverkliga din design behöver du:

CSS - Med CSS (Cascading Style Sheets) definieras formaten för specifika områden på sidorna.
Bilder - Alla bilder som du använder för funktioner som bakgrunder och knappar.

Att tänka på när du utformar din webbplats

När du utvecklar en webbplats bör du lagra bilder och CSS-filer under /apps/<your-project> så att du kan referera till dina resurser baserat på den aktuella designen, enligt följande kodutdrag.

<%= currentDesign.getPath() + "/static/img/icon.gif %>

Exemplet ovan ger flera fördelar:

  • Komponenter kan ha olika utseende/känsla baserat på varje plats med olika designsökvägar.

  • Det är enkelt att designa om webbplatsen genom att peka designsökvägen till en annan nod i webbplatsens rot från design/v1 till design/v2.

  • /etc/designs och /content är de enda externa URL:er som webbläsaren ser för att skydda dig mot att en extern användare blir nyfiken på vad som finns under ditt /apps träd. Ovanstående URL-fördelar hjälper också systemadministratören att ställa in bättre säkerhet eftersom du begränsar exponeringen av resurserna till några få distinkta platser.

På denna sida