Adobe Content Package Maven Plugin

Senaste uppdatering: 2022-11-09
  • Skapat för:
  • Developer

Använd pluginen Adobe Content Package Maven för att integrera paketets driftsättnings- och hanteringsuppgifter i dina Maven-projekt.

Distributionen av de konstruerade paketen till AEM utförs av plugin-programmet Maven för innehållspaket för Adobe och möjliggör automatisering av uppgifter som normalt utförs med AEM Package Manager.

TIPS

Mer information finns i:

Alla tre dokumenten gäller för AEM 6.5.

På denna sida