AEM

Med AEM Modernization Tools blir det enkelt att konvertera:

  • 🔗Statiska mallar till redigerbara mallar🔗
  • 🔗Designkonfigurationer till policyer🔗
  • 🔗Foundation-komponenter till Core-komponenter🔗
  • 🔗Klassiskt användargränssnitt till pekaktiverat användargränssnitt 🔗

Mer information om användningen av dessa verktyg finns i se deras dokumentation.

OBSERVERA

AEM Modernize Tools är community-utvecklade verktyg som inte stöds eller garanteras av Adobe.

På denna sida