Prova Experience Fragments in We.Retail

Prova Experience Fragments in We.Retail

An Experience Fragment är en grupp med en eller flera komponenter, inklusive innehåll och layout, som kan refereras till på sidor. De kan innehålla alla komponenter.

De gör att en författare kan återanvända delar av en sida (ett fragment av en upplevelse) utan att behöva kopiera och klistra in innehållet.

Detta har stöd för CMS-fall (headless Content Management System), där författare bara vill använda AEM för att skapa, men inte för att leverera till kunden. En dator/kontaktyta från tredje part kan sedan förbruka upplevelsen och sedan leverera till slutanvändaren.

OBSERVERA

Innehållsfragment och Upplevelsefragment har olika funktioner i AEM:

  • Innehållsfragment är redaktionellt innehåll, främst text och relaterade bilder. De är rent innehåll, utan design och layout.
  • Upplevelsefragment är helt utformat, ett fragment av en webbsida.

Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.

Var kan ni skapa upplevelsefragment i vår.butik?

Välj Upplevelsefragment från Global Navigation. Här konfigurerar du skapa och redigera era upplevelsefragment, och andra relaterade variationer.

Var kan vi använda Experience Fragments i We.Retail?

Du kan använda dina Upplevelsefragment (som med andra komponenter) på alla sidor under Webbplatser i Global Navigation.

Ytterligare information

Mer information finns i:

På denna sida