Provar Content Fragments in We.Retail

Med innehållsfragment kan du skapa kanalneutralt innehåll tillsammans med (eventuellt kanalspecifika) variationer. We.Retail (som tillgängligt i en körklar instans av AEM) är fragmentet Arktis Surfing i Lofotensom ett grundläggande exempel. Detta visar att:

Den fullständiga dokumentationen om hur du skapar, hanterar, använder och utvecklar innehållsfragment finns i:

OBSERVERA

Innehållsfragment och Upplevelsefragment är olika funktioner i AEM:

  • Innehållsfragmenterarär redaktionellt innehåll, främst text och relaterade bilder. De är rent innehåll, utan design och layout.
  • Upplevelsefragment är helt utformat. ett fragment av en webbsida.

Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.

Var ska vi hitta innehållsfragment i Web.Retail

Det finns flera exempelinnehållsfragment i We.Retail; navigera via Resurser, Filer, We.Retail, Engelska, upplevelser.

Dessa är Arktisk surfning i Lofoten, ett fragment tillsammans med relaterade visuella resurser:

cf-44

Du kan markera och redigera arktisk surfning i fragmentet Lofoten:

Här kan du redigera och hantera ditt fragment med hjälp av flikarna (vänsterpanelen):

cf-46

Där innehållsfragment används i Web.Retail

För att illustrera sidredigering med ett innehållsfragment finns det flera exempelsidor under:

Till exempel refereras innehållsfragmentet Arktis surfning i Lofoten på sidan Platser:

cf-53

Ytterligare information

Mer information finns i:

På denna sida