Omstrukturering av Forms-lager i AEM 6.5

Enligt beskrivning på överordnad Omstrukturering av lager i AEM 6.5 som uppgraderar till AEM 6.5 ska använda den här sidan för att bedöma arbetsinsatsen i samband med databasändringar som påverkar AEM Forms-lösningen. Vissa ändringar kräver arbete under uppgraderingsprocessen för AEM 6.5, medan andra kan skjutas upp till en framtida uppgradering.

Med 6.5-uppgradering

Före framtida uppgradering

Med 6.5-uppgradering

Diverse

Föregående plats /etc/clientlibs/fd/fp
Ny plats(er) /libs/fd/fp/components
Omstruktureringsvägledning Alla explicita referenser i anpassad kod till den äldre platsen måste uppdateras till den nya platsen.
Anteckningar Dessa klientbibliotek får inte ändras eller utökas.
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/rte
Ny plats(er) /libs/fd/rte
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/af
Ny plats(er) /libs/fd/af/authoring/clientlibs
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/xfaforms
Ny plats(er) /libs/fd/xfaforms/clientlibs/
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/af
Ny plats(er) /libs/fd/af/runtime/clientlibs
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/af
Ny plats(er) /libs/fd/af/runtime/clientlibs
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/expeditor
Ny plats(er) /libs/fd/expeditor/clientlibs
Omstruktureringsvägledning För resurser i klientlibs som kan refereras med absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/clientlibs/fd/fmaddon
Ny plats(er) /libs/fd/fmaddon
Omstruktureringsvägledning Att ändra dessa klientlibs har aldrig rekommenderats eller fått stöd. Om du har gjort ändringar i dessa klientlibs bör de återställas till att använda den AEM koden.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/aep
Ny plats(er) /var/fd/content/annotations
Omstruktureringsvägledning Att ändra dessa klientlibs har aldrig rekommenderats eller fått stöd. Om du har gjort ändringar i dessa klientlibs bör de återställas till att använda den AEM koden.
Anteckningar Ej tillämpligt

Före framtida uppgradering

Konfiguration av EchoSign-Cloud Service

Föregående plats /etc/cloudservices/echosign
Ny plats(er) /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/echosign
Omstruktureringsvägledning The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar Ej tillämpligt

Konfigurationer av Recaptcha-Cloud Service

Föregående plats /etc/cloudservices/recaptcha
Ny plats(er) /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/recaptcha
Omstruktureringsvägledning The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar Ej tillämpligt

Konfigurationer av Typekit-Cloud Service

Föregående plats /etc/cloudservices/typekit
Ny plats(er) /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/typekit
Omstruktureringsvägledning The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar Ej tillämpligt

Diverse

Föregående plats /etc/cloudservices/fdm
Ny plats(er) /conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/fdm
Omstruktureringsvägledning The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar Ej tillämpligt
Föregående plats /etc/designs/fd/fp
Ny plats(er) /libs/fd/fp
Omstruktureringsvägledning Eventuella referenser till mallarna /etc ska så småningom uppdateras så att de pekar på dem /libs motpart.
Anteckningar Ej tillämpligt

På denna sida